👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاريخچه شرکت تعاوني اعتبار کارسازان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاريخچه شرکت تعاوني اعتبار کارسازان

تاريخچه شرکت تعاوني اعتبار کارسازان

درباره ما: آغاز فعاليت، همياري و تعاونگري اعضاي شرکت تعاوني اعتبار به سال 1379 باز ميگردد. زماني که حدود 80نفر از اعضا با در نظر گرفتن موقعيت خاص نياز جامعه بر آن شدند که ضمن بررسي موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذيربط نسبت به راه اندازي تعاوني اعتبارآزاد به منظور بهره مند نمودن اعضاء از انتفاع آن بتواند ضمن تحقق اهداف ياريگري و انجام کارهاي بزرگ با سرمايه هاي اندک اعضاء و بکارگيري و استفاده از معاضدت همکاري کارشناس اقدامات مثمر الثمري را براي اعضاء به ارمغان بياورد.شرکت تعاوني اعتبار کارسازان با اهداف ترويج و تحکيم مشارکت و همکاري و تعاون عمومي و تأمين نيازهاي ضروري و مشترک اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اموزشي و ..... اعضاء در زمينه هاي مختلف و کمک به تحقق عدالت اجتماعي و از طريق اجراي مفاد اصول 43و44 قانون اساسي ج.ا.ا. با سرمايه اعضاء در آذرماه79 تأسيس و در راستاي استفاده بهينه از منابع اختصاصي بخش تعاون، گامهاي موثري را به منظور بهبود وضعيت اعضاء و پذيرش تصدي گري بخشي از امور قابل واگذاري از طريق بکارگيري اعضاء بازنشسته بانكها و جوانان و انجام فعاليتهاي مالي و اعتباري در زمينه هاي مختلف نسبت به تحقق اهداف کلان اقدام نمود.اين تعاوني در اثر تلاش و کوشش هيأت مديره تعاوني که همگي از کارکنان، مديران مجرب و کار آزموده بازار پول وسرمايه ميباشند. عليرغم محدوديتهاي خاص موفق شده است تا کنون تعداد اعضاء را به بيش از 220000 نفر برساند ، ضمن ايجاد اشتغال و تقويت بنيه آنان به اهداف والاي تعاونگري اين مجموعه مشارکتي جامه عمل بپوشاند.شرکت تعاوني اعتبار کارسازان در پرتو 4 عنصر: هم انديشي، اتفاق و اتحاد نظر، همدلي، همت و تلاش مستمر و اعتماد به نفس و عشق به خدمت کار خود را آغاز کرده است.شرکت تعاوني اعتبار کارسازان، نهال نوپايي است که ميرود با سرلوحه قرار دادن تجربه 2ساله، حمايت و هدايت اعضاء گرامي و همت و پشتکار هيأت مديره و بازرسين به درختي تنومند تبديل شود هر چند تا رسيدن به مرحله اي که بتوان از خودکفايي و بهره دهي آن صحبت نمود فاصله اي چند باقي مانده باشد.کارسازان فقط و فقط در نتيجه حمايت و پشتگرمي اعضاي محترم و تلاشهاي بي شائبه و صادقانه هيأت مديره و بازرسين و ديگر فعالان در اين زمينه رشد خواهد کرد کارسازان به هيچ منبع ثروتي متکي نبوده و نيست، تشکلي به معناي واقعي، تشکلي از پايين به بالا از بطن قشردهک پائين جامعه ايجاد گرديده و رشد يافته است. کارسازان با جمع آوري وجه سهام اعضاء تأمين مالي گرديده و روي پاهاي نحيف خود لرزان لرزان ايستاد تا اينکه با دلگرمي و ايماني قوي و اعتقادي راسخ به هدف زانوانش را قائم به خود نمود. و با جاي پاي محکم و ب

👇محصولات تصادفی👇

آلودگي هوا بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها تحقیق شرح وظایف دفاتر مهندسی تحقیق تولید ناب و تولید دستی تحقیق بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري