👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاریخچه بستکبال (Basketball) در ایران و جهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاریخچه بستکبال (Basketball) در ایران و جهان

تحقیق تاریخچه بستکبال

تاریخچه بسکتبال (Basketball)

ايران

ورزش بسکتبال در سال ۱۳۱۰ در ايران معرفى شد. از آن تاريخى تاکنون اين ورزش مورد توجه علاقمندان قرار گرفته است.

اين ورزش ابتدا در مدارس کشور شروع و بهطور وسيعى گسترش يافت بهطورىکه اکثر بازيکنان شاخص از درون مدارس و دانشگاهها و سپس باشگاهها به تيم ملى راه پيدا کردند.

در سال ۱۳۱۴ براى اولينبار توسط آقاى فريدون شريفزاده بسکتبال در کالج البرز تهران رسماً برگزار و آهنگ گسترش بسکتبال در ايران مثل ديگر کشورهاى جهان در سالهاى اوليه بسيار سريع بود.

بيش از ۱۰ سال بعد از سال ۱۳۱۴ انجمن بسکتبال و واليبال توأماً تأسيس و فعال شد که مسؤوليت آن بهعهدهٔ آقاى کاظم رهبرى بود.

جهان

تا قبل از سال ۱۸۹۱ ميلادى ورزشهاى فوتبال آمريکايى (American footbal) و بيسبال (Baseball) نزد مردم ايالات متحده بسيار محبوب و مورد توجه بودند. اين دو روش بهعلت ويژگىهاى خاص خود و نياز به مکان بسيار بزرگ در فضاى آزاد و بنابراين در فصول معينى از سال قابل اجرا بودند. لذا در فصل زمستان فعاليتهاى ورزشى بسيار کمرونق و به ژيمناستيک، حرکات سوئدى و راهپيمايى خلاصه شده و در بعضى نقاط بصورت تعطيل در مىآمد. از اين رو دستاندرکاران امر بر آن شدند تا ورزشى ابداع نمايند که از طرفى امکان اجراى آن در تمام فصول سال ميسر باشد و از طرف ديگر حدفاصل زمانى بين فوتبال و بيسبال را پر کند. علاوه بر اين، هدف ديگرى که با ابداع ورزش در مدّنظر قرار داشت ادامهٔ فعاليتهاى ورزشى ورزشکاران دو رشتهٔ فوق بود تا بدين وسيله بتوانند با ادامهٔ اينگونه فعاليتها در خارج از فصل مسابقات خود را در فرم ايدهآل نگاهداشته و در فصل بعدى با آمادگى بيشترى تمرينات خود را آغاز نمايند. با توجه به نکات فوق بود که بسکتبال در سال ۱۸۹۱ توسط يکى از اساتيد ورزش کالج اسپرينگ فيلد (Springfield) به نام دکتر جيمز نيسميت (James A. Naismith) اختراع شد. چون در اين ورزش از سبد و توپ استفاده مىشد و هدف پرتاب و قرار توپ در داخل سبد بود لذا نام بسکتبال را بر روى آن نهاد. در اين سال براى اولينبار بود که اين ورزش در کالج مذکور در ايالت ماساچوست (Massachusetts) آمريکا اجرا گرديد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اتصالات تیر به ستون فولادی پاورپوینت بررسی بارگذاری ضربه ای پاورپوینت مبانی شیمی (علوم پلیمری) جزوه دستنویس و تایپ شده دکتر محمدزاده - درس داده های حجیم مقاله سياست هاي پولي انبساطي