👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق منشأ دین از نظر جامعه شناسی دینی اروپا

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق منشأ دین از نظر جامعه شناسی دینی اروپا

منشأ دین از نظر جامعه شناسی دینی اروپا

علمی در اروپا به وجود آمده است به نام ' جامعه شناسی مذهب(جامعه شناسی دینی) ' که‏ این علم ابتدا یک چیزی را به عنوان ' اصل موضوع ' انتخاب می‏کند چنانکه هر علمی یک ' اصل موضوع ' دارد که ابتدا نمی‏تواند آن را اثبات‏ کند بلکه آن را مفروض می‏گیرد بعد بر اساس آن ' اصل موضوع ' نظریات‏ خودش را بار می‏کند . در ' جامعه شناسی مذهب ' از ابتدا فرض بر این‏ است که مذهب یک پدیده‏ای است که مولود فعل و انفعالات جامعه است ، یعنی یک ریشه الهی و ماورائی ندارد ، و اصلا این که مذهب ریشه الهی‏ دارد جزء فرض نیست ، مثل اینکه اگر به ما بگویند راجع به علت‏ پیدایش فکر نحوست ' سیزده ' بروید تحقیق کنید که چطور شده که فکر نحوست ' سیزده ' در میان مردم پیدا شده ، چون انسان می‏بیند منطقا هیچ‏ فرقی میان عدد سیزده و عدد چهارده یا عدد دوازده نیست که انسان احتمال‏ بدهد که یک دلیل عقلی یا تجربی در کار است ، می‏گوید این باید یک ریشه‏ غیر منطقی داشته باشد ، آن ریشه غیرمنطقی چیست ؟

اینها درباره دین و مذهب از اول بنا را بر این گذاشتند که دین یک‏ ریشه منطقی که نمی‏تواند داشته باشد ، حال که ریشه غیر منطقی دارد آن ریشه‏ غیر منطقی چیست ؟ پس ، اصل موضوعشان این است که دین یک ریشه منطقی‏ و الهی ندارد . زمانی آمدند گفتند دين مولود ترس است ، بشر از طبيعت می‏ترسيده ، از صدای غرش رعد می‏ترسيده ، از هيبت دريا می‏ترسيده ، از صدای غرش رعد می‏ترسيده ، از هيبت دريا می‏ترسيده ، و نتيجه ترس سبب شده كه فكر دين در سر مردم پيدا شود . يكی از حكمای قديم روم بنام لوكريتوس گفته است : نخستين پدر خدايان ترس است ، در زمان ما هم بوده و هستند كسانی كه همين فرضيه‏ قديمی و كهنه را تأييد می‏كنند و مكرر در سخنان خود بعنوان يك فكر تازه‏ آنرا بازگو می‏نمايند .

بعضی گفتند علت پيدايش دين جهل و نادانی بشر است ، بشر می‏خواسته‏ حوادث جهان را تعليل نمايد و برای آنها علت ذكر كند و چون علتها را نمی‏شناخته است ، علت ماوراء

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) پاورپوینت تفسیر تصاویر مادون قرمز حرارتی تحقیق نظريه متعالى بودن زبان قرآن تحقیق سيستمهاي جانبي ساختمانهاي فولادي