👈 فروشگاه فایل 👉

اصول اوليه شبكه هاي خصوصي مجازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصول اوليه شبكه هاي خصوصي مجازي

اصول اوليه شبكه هاي خصوصي مجازي

Vpn‌ احتمالاً از جمله موضوعاتي است : كه زياد در مورد آن صحبت مي شود . اما نكتة عجيب اين است كه كمتر فردي را مي توان يافت كه مفاهيم آن را در رابطه با اينترنت و يا دسترسي از راه دور خوب درك كرده باشد سالها است كه vpn ها پيرامون ما وجود دارند ، اما تا كنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

بخشي از سردرگمي هاي مربوط به آن از كلمة Private (خصوصي) منشأ مي گيرد. مثلاً مدت زياد است كه شركت هاي مختلف امكان اتصال از طريق خطهاي اجاره اي خصوصي را براي سايت هاي خود (مانند شعبه هاي اداري) فراهم كرده اند. اين در واقع نوعي شبكة خصوصي مي باشد ، كه تا دور دست كشيده شده است . اين حالت را بيشتر vpn مبتني بر سيم حامل مي نامند. در اين روش ISP (يا شركت تلفن) مدارهاي مجازي بين سايتها ايجاد مي كند در اين حالت براي برقراري ارتباط خصوصي دو نوع مدار مجازي ممكن است وجود داشته باشند كه عبارتند از PVC,SVC متداولترين روش PVC مي باشد.

در اينجا روش Internet vpn شرح داده مي شود. Internet vpn روشي است كه بر اساس آن دو كامپيوتر يا شبكه مي توانند از طريق يك شبكه اشتراكي يا عمومي (مانند اينترينت) به صورت خصوصي با يكديگر ارتباط برقرار كنند. اين روش نيز نوعي گسترش شبكة خصوصي مي باد. اما در اينجا ديگر نيازي نيست كه ISP يا شركت تلفن ، نوعي اتصال مجزا و اضافي براي برقراري ارتباط ارائه كند. بنابراين چنين روشي مي تواند به ميزان زيادي در هزينه تان صرفه جويي كند . vpn ها به اتصال سايت به سايت محدود نمي شوند. بلكه اين امكان را برايتان فراهم مي كنند كه سرويس گيرنده هاي سيار ، يا سرويس گيرنده هايي كه در مسافرت هستند. بتوانند با شركت خود ارتباطي از نوع كاملاُ ايمن برقرار كنند. مثلاً سرويس گيرندة راه دور ابتدا شمارة ISP محلي خود را مي گيرد.(اين روش در هزينة تلفن صرفه جويي خواهد كرد.) سپس از طريق اينترنت نوعي vpn با شبكة شركت خود برقرار مي كند.

Vpn ها در واقع ايمني و قابليت اطمينان كارهايي كه ممكن است انجام آنها از ساير روشها در شبكه هاي عمومي نا امن باشند ، را فراهم. Vpn در اصل از سه تكنولوژي تشكيل شده است كه وقتي همراه با يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند نوعي اتصال ايمن را فراهم مي كنند. تكنولوژي هاي مزبور عبارتند از اعتبار سنجي (Authentication) ايجاد تونل (Tunneling) و رمزگذاري (Eneryption).

اعتبـار سنجـي

اولين دليل براي اعتبار سنجي در vpn اطمينان هويت سرويس گيرنده و سرويس دهنده مي باشد كه بايد قبل از برقراري جلسة vpn مشخص شود. البته چنين مطلبي به معني اين نيست كه همواره بايد اعتبار سنجي به صورت دو طرفه باشد . اما قبل از برقراري تونل و امكان ارسال داده ها، بايد مرحلة اعتبار سنجي با موفقيت انجام شود . نوع اعتبار سنجي كه مورد استفاده قرار مي گيرد به نوع سرويس گيرنده هاي موجود در شبكه و نيز روشي كه انتخاب كرده ايد بستگي خواهد داشت.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هشتم بررسي ويروسهاي DNA‌ دار تحقیق وحدت ملي وانسجام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات مقدمه اي بر آسيب هاي زيست محيطي و توسعه اي مناطق نفت خيز