👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد اسماعیلیه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد اسماعیلیه

اسماعیلیه

• مختصری درباره ی اسماعیلیه

• دعوت فاطمیان و آغازی برای اسماعیلیه

• دشمنی اسماعیلیه با سلجوقیان

• آغز دوره قیامت نزد اسماعیلیه

• بازگشت به شریعت

• پایان کار حکومت اسماعیلیه

• فهرست رهبران اسماعیلی

• مطلب مرتبط با موضوع:

مختصری درباره ی اسماعیلیه

«تا امروز 65 - 655 ق / 1257-765 م»

از همان سده‏های نخستین اسلام تا اوایل عهد ایلخانیان و در طی یک دوران بالنسبه طولانی، تاریخ ایران تحت تأثیر فرقه اسماعیلیه قرار گرفت.

فعالیت این فرقه مقارن پیدایش سامانیان شکل گرفت. اما دعوت آنها در ماوراء النهر و خراسان با مقاومت شدیدی رو به رو شد به طوری که در عهد غزنویان نیز کسانی که منسوب به این فرقه بودند، به شدت مورد آزار و تعقیب قرار می‏گرفتند.

اوج فعالیت آنها، در عهد سلجوقیان بود که در طی آن، مدت برای براندازی حکومت و خلافت می‏کوشیدند و از ایجاد ناامنی، به عنوان وسیله‏ای برای بروز اغتشاش و هرج و مرج سیاسی استفاده می‏کردند.

اسماعیلیان با سایر فرقه‏های مشابه تفاوت چندانی نداشتند، جز آن که اقدام امام جعفر صادق «ع» را در عزل پسرش اسماعیل جایز نمی‏دانستند .

بعدها بعضی از اولاد اسماعیل، با ادعای استمرار امامت در اعقاب وی به نشر دعوت تازه‏ای دست زدند که آنها را از سایر فرقه‏های شیعه متمایز می‏کرد.

دعاوی آنها از جمله قبول به تأویل آیات و کشف باطن احکام بود که منجر به عقایدی می‏شد که بزرگان این فرقه، آنها را از طرفداران و کسانی که تازه به این فرقه گرایش پیدا کرده بودند، مخفی نگه می‏داشتند.

به هر حال دعوت آنها ناظر به براندازی خلافت عباسیان و وعده ظهور امام فاطمی بود.

( البته تا پیش از اینکه با فاطمیان مصر اختلافات سیاسی پیدا کنند.)

پیشروان این فرقه، غالباً امامت را بعد از امام جعفر صادق «ع» / 148 ق / 765 م، خاص محمد بن اس

👇محصولات تصادفی👇

فایل پاورپوینت مقایسه خانه های سنتی،نیمه سنتی ومدرن روستایی میرودپشت بابل پاورپوینت منحنی های بقای سلول مفهوم شبکه مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان وجودی (فصل 2) محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی فارابی از سال 80 الی 89