👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :

مقدمه

بيان مسئله

هدف از تحقيق و اهميت مساله

فرضيه تحقيق

متغيرهاي پژوهش

فصل دوم : ادبيات پيشينه در تحقيق

اضطراب و فشار رواني

اجزاي اضطراب

انواع اضطراب

اندازه‌گيري اضطراب

اضطراب امتحان

رويكردهاي درماني اضطراب (رفتار درماني ، درمان شناختي - رفتاري)

بحران اضطراب در نوجواني

ديدگاههاي نظري دربارة روانشناختي اضطراب

نظريه‌هاي اضطراب

كنار آمدن با اضطراب

مكانيسم‌هاي دفاعي

اضطراب طبيعي و اضطراب بيمارگونه

اضطراب و يادگيري

علتهاي رايج اضطراب

آشوب و اضطراب نوجواني (Adolescent Turmoil)

نظريه‌هاي روانكاوي ، رفتار ، وجودي و زيست شناختي درباره اضطراب اجتماعي

عنوان صفحه

فصل سوم : طرح تحقيق

جامعه مورد تحقيق

روش نمونه‌گيري

ابزار تحقيق

روش نمره‌گذاري

فصل چهارم :

ارائه داده ها

محاسبات آماري

فصل پنجم :

خلاصه ونتيجه‌گيري

محدوديتها و پيشنهادات تحقيقي

فهرست منابع

پيوست

مقدمه

اضطراب اجتماعي اضطرابي است كه خصوصاً هنگام برخوردهاي اجتماعي متقابل افراد با يكديگر بوجود مي‌آيد افرادي كه از اضطراب اجتماعي رنج مي‌برند با افزايش مسائل رواني، ناتواني در تمركز حواس و حالتهاي عصبي روبرو هستند . اشخاص دچار اضطراب اجتماعي به منبع ناراحتي خود كه برخوردهاي اجتماعي است كه اكنون يا بزودي با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند.

اگر چه هر كسي گاهي حداقل كمي از مصاحبه‌اي كه قرار است در آن شركت كند دچار حالت عصبي مي‌شود. در واقع يعني هر يك از ما در اضطراب اجتماعي قرار مي‌گيريم ، اضطراب اجتماعي مانند خيلي از مسائلي است كه روانشناسان و محققين ارتباطات در آن به تحقيق مشغول هستند.

اسامي كه به اين نظريه‌ها داده مي‌شود عبارتند از :

خجالتي بودن، اضطراب زماني ، اضطراب ارتباطي، كم‌گويي، وحشت در اثر ظهور در مقابل ديگران.

اگر چه برخي از روانشناسان بين اضطراب اجتماعي و نظريه‌هاي فوق تفاوتي قايل هستند. اما بيشتر محققين امروزه اصطلاح اضطراب اجتماعي را با خجالت‌زدگي هم معني بكار مي‌برند. نظريه‌هاي اضطراب زماني، وحشت در اثر ظهور در مقابل ديگران اغلب به عنوان نمونه هاي خاص براي نظريه اضطراب اجتماعي عنوان مي‌شود. علاوه بر اين بررسيهاي آماري نشان مي‌دهد بين اضطراب اجتماعي و خجالت‌زدگي و ديگر نظريه‌ها ارتباط همبستگي وجود دارد. بنابراين ما اصطلاح اضطراب اجتماعي و خجالت‌زدگي را مي‌توانيم در اين مقاله بجاي همديگربكار ببريم.

به هر حال بايد توجه داشت كه اضطراب اجتماعي را نبايد با درونگرايي همانند دانست. در حاليكه درونگراها اغلب بجاي حضور در اجتماع با خودشان تنها هستند. بيشتر اشخاصي كه دچار اضطراب اجتماعي هستند از خجالت‌زدگي متنفر‌اند.

تقريباً دو سوم اين اشخاص در يك تحقيق ، خجالتي بودن خود را يك مشكل واقعي بيان نمودند و يك چهارم اين افراد تمايل خود را براي يافتن راه‌حل اين مشكل بيان نمودند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تفاوت شیعه و سنی بررسی تاثیر نقش مؤلفه های جغرافیایی در گسترش فضایی شهرها دانلود چارچوب نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و نظریات مشارکت مردمی (فصل2) بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان تحقیق اخلاق و آداب دانشجویی