👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق كارآفريني مبتني بر علم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق كارآفريني مبتني بر علم

بخشی از تحقیق:

تحقیق كارآفريني مبتني بر علم

كارآفريني مبتني بر علم

3-2 الگوي مطالعه كارآفريني مبتني بر علم

در قسمت قبل ضرورت توجه به كارآفريني مبتني بر علم تاريخچه شكل گيري آن در دنيا و بعضي از مفاهيم و رويكردها در رابطه با آن، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين قسمت سعي مي‌شود الگويي براي مطالعه كارآفريني مبتني بر علم ارايه شود.

الگوهاي كه تاكنون در رابطه با كارآفريني مبتني بر علم ارايه شده‌اند، بر محور چهار كليد واژه بنگاه مشتق از دانشگاه، دانشگاه كارآفريني، تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي و دانشگاه نوآور شكل گرفته‌اند. هر يك از اين الگوها تنها جزيي از سيستم وسيع و پيچيده كارآفريني مبتني بر عمل را مورد توجه و تاكيد قرار داده‌اند. در اين قسمت ضمن اشاره به بعضي از الگوهاي گذشته، سعي مي‌شود يك الگوي جامع و پويا از كارآفريني مبتني بر علم ارايه شود. اين الگو، سيستم كارآفريني مبتني بر علم ناميده مي‌شود. طبق اين الگوي كارآفريني مبتني بر علم زيرسيستمي از سيستم كارآفريني به مفهوم عامل است.

در ادامه مقاله مولفه‌هاي مهم سيستم كارآفريني مبتني بر علم از نظر كاركردي در قالب نهادها، فرايند و ستانده به اختصار تشريح مي‌شود. با توجه به اينكه تا وقتي فرايند كارآفريني روشن نباشد نمي‌توان نهاد و ستانده‌هاي سيستم كارآفريني را تعيين كرد،ابتدا فرايند كارآفريني مبتني بر علم بررسي مي‌شود. لذا در اين قسمت از مقاله در رابطه با اين موضوع بحث خواهد شد، به بحث نهاده‌ها و ستانده‌هاي كارآفريني مبتني بر علم در قسمت‌هاي سوم و چهارم پرداخته خواهد شد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها تحقیق تجارت آزاد آمريكاي شمالي، اقتصاد جهاني و جهان سوم بیماری های مشترك بین انسان وحیوان علل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيان علل تعليق اين قانون (نسخه اصلاح شده) دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانهاي يادگيرنده