👈 فروشگاه فایل 👉

شركت سرد خانه استقلال ( سهامي خاص )

ارتباط با ما

... دانلود ...

شركت سرد خانه استقلال ( سهامي خاص )

شركت سرد خانه استقلال ( سهامي خاص )

تاريخچه فعاليت شركت :

شركا فريكوريفيك ( سهامي خاص ) در تاريخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. نام شركت در تاريخ 21/6/1361 به شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص) و آدرس قانوني آن نيز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئيت مديره به محل سردخانه واقع در جاده قديم كرج، كيلومتر يك جاده شهريار تغيير يافته است.

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری تحقیق انتخاب و مدیریت پروژه،معیارها و ابزارهای آنها (فصل دوم پایان نامه) مختصری بر مفهوم پيشداوري و انواع آن تحقیق قلب چگونه کار می‌کند چربی اشباع و غیر اشباع چیست آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83