👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت کلیله و دمنه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت کلیله و دمنه

رشته زبان و ادبیات فارسی

2 واحد درسی

نام منبع و مؤلف: كلیله و دمنه 1، دكتر نور الدین مقصودی، انتشارات دانشگاه پیام نور 1382

تهیه كنندۀ اسلایدها:  محمد شكرائی ( استادیار گروۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور )

هدف کلی :

هدف كلی این درس آشنایی با نثر مصنوع در زبان فارسی است كه با كلیله و دمنه آغاز می شود و در قرنهای بعدی تحوّل می یابد. اهداف دیگر این درس عبارتند از: آشنا شدن با نثر دورۀ دوم غزنویان و سلاجقه از طریق آشنایی با شیوه نگارش این كتاب، درك و دریافت مضامین و مفاهیم آن و آموختن لغات، تركیبات، امثال و خصایص دستوری. 

جایگاه درس :

درس كلیله و دمنه در دو قسمت و برای چهار واحد درسی تدوین شده است و از دروس پایۀ دوره كارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد. در این كتاب قسمت اول مطالعه می شود.

هدف های رفتاری :

آشنایی كلی با كتاب و بررسی سیر پیدایش آن

شرح لغات، تركیبات، ابیات و عبارات مشكل كتاب

توانایی بازنویسی قسمتی از متن به نثر امروز

تشخیص معنی صحیح یك عبارت از بین چند معنی داده شده

تشخیص صنایع ادبی به كار رفته در متن

تشخیص نوع كلمه از نظر دستوری 

آشنایی كلی با كتاب و بررسی سیر پیدایش آن:

از كتاب كلیله و دمنه ترجمه ها و پیرویهای متعددی صورت گرفته است: ترجمۀ پهلوی، ترجمۀ سریانی، ترجمۀ عربی، ترجمۀ بهرامشاهی كه همین كتاب است، ترجمۀ بخاری (داستانهای بیدپای)، كلیله و دمنۀ منظوم قانعی طوسی، انوار سهیلی و عیار دانش.

كلیله و دمنۀ بهرامشاهی: معروفترین ترجمه و تهذیب كلیله و دمنه، ترجمه ای است كه از سوی نصر الله بن عبدالحمید منشی به نثر شیرین و استادانه به فارسی درآمده است

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پنج عامل بزرگ شخصیت (فصل دوم) تحقیق بررسي ازدیاد زنان مبتلا به ضايعات رحم و سرويكس فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من) مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی) جزوه خلاصه نکات مبحث 11 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی