👈 فروشگاه فایل 👉

آموزش اسکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

آموزش اسکی

بخش اول _ آموزشهای مقدماتی:

با فرارسيدن فصل سرما و بارش برف که در اکثر نقاط کشور پهناور ما ایران در اواخر پایيز رخ ميدهد فصل ورزش اسکی هم شروع ميشود که در این زمان علاقه مندان زیادی ميتوانند با این دنيای سفيد رنگ آشنایی بيشتری پيدا کنند.

آشنايي های اوليه :در دامنه پيست نقطه صاف و خلوتی را بيابيد و اسکيهای خود را بپوشيد . راست بایستيد واسکيها را بطور طبيعی از یکدیگر باز نگه دارید و باتومهای خود را در برف فرو کنيد .

طرز بدست گرفتن باتومها :دستها را از زیر داخل تسمه با توم کنيد . دستها را پایين بياورید بطوریکه در مقابل دسته باتوم قرار گيرد و سپس دسته باتوم را با انتهای تسمه محکم در دست بگيرید .

صعود با اسکی :قبل از آنکه برای بالا رفتن از پيست از بالابرهای مکانيکي استفاده کنيد روش بالا رفتن ازشيب را یاد بگيرید .برای بالا رفتن دو شيوه وجود دارد: الف: صعود پله ای   ب: صعود جناقی

الف : صعود پله ای :در این روش اسکيهای خود را موازی با هم و عمود به خط شيب قرار دهيد و از پهلوبصورت پله ای بالا روید .

ب: صعود جناقي :سر اسکيها را از هم دور کنيد بنحوی که اسکيها به شکل جناق درآیند . سپس در حاليکه ازباتومها کمک ميگيرید یک پا را بلند کنيد و آنرا کمی بالا تر فرود آورید .سپس به همين ترتيب پای دیگر را بالا بياورید . صعود جناقی بيشتر در شيبهای تند تا اندازهای خسته کننده است . اگر از این کار خسته شدید ميتوانيد از روش صعود پله ای استفاده کنيد .  

طرز بلند شدن :در صورت زمين خوردن به این ترتيب عمل کنيد : هر دو اسکی را به موازات یکدیگر و به طور افقی در سراشيبی کوه قرار دهيد . سپس باتومها را جفت کنيد و با یک دست بالا و با دست دیگر پایين آنها را محکم بگيرید و در برف فرو کنيد . به این ترتيب ميتوانيد براحتی و با حفظ تعادل خود را از زمين بلند شوید .

عقب گرد :گاهی اوقات ممکن است در حين تمرین ، یا بالا رفتن از شيب به نقطه ای برسيد یا دروضعيتی گرفتار شوید که پيشروی را ناممکن سازد . در اینگونه مواقع با یاد گرفتن عقبگرد به آسانی ميتوانيد در جای خود ١٨٠ درجه بچرخيد و از راهی که آمده اید باز گردید .

١- در هنگام عقب گرد اسکيها ی شما باید کاملا بر خط شيب عمود باشند . در حاليکه راست ایستاده اید بدن و صورت خود را کمی رو به دره متمایل کنيد تا به آسانی بتوانيد باتوم دره را در انتهای اسکی دره و باتوم کوه را در نزدیکی سر اسکی کوه قرار دهيد . این حالت برای حرکات بعدی شما ضروریست .

٢- سپس آهسته اسکی سمت دره خود را از جلو بالا بياورید تا انتهای آن در کنار پای دیگر شما در برف فرو رود .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مجموعه ورزشی کوثر شیراز تحقیق وظائف مسلمانان در برابر پيامبر (ص) تحقیق عوامل موثر در تربيت ديني فرزندان تحقیق حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه تحقیق نقش گردشگری در ارتقای جایگاه شهرها