👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

چکیده

       پژوهش حاضر تحت عنوان' مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد جنوب 92-91' ، با طرح پژوهش از نوع توصیفی- نیمه آزمایشی؛ جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد جنوب،  که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به تعداد 70 نفر(35زن و 35مرد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سقف کرومیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حین کارکارکنان و آموزش ضمن خدمت و تجربه ایران و جهان دراین باره مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی، حقوق کودک و مفهوم پدیده بی سرپرستی (فصل دوم) تحقیق فيوز هاي الكتريكي دانلود پاورپوینت نظریه های سازمان و مدیریت؛ سیر رهیافتهای علمی به مدیریت