👈 فروشگاه فایل 👉

ارزشهاي غير جاري و ارزشهاي ذخيره اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزشهاي غير جاري و ارزشهاي ذخيره اي

ارزشهاي غير جاري و ارزشهاي ذخيره اي

دو مفهوم كليدي در مهندسي و مديريت اعتبارات ، ارزش افزوده و غير افزوده ارزشهاي غير جاري و ارزشهاي ذخيره اي (lock – in – coot )‌ مي باشند . ارزشهاي غير جاري زماني ظاهر مي شوند كه يك منبع از دست رفته ، يا رها شده است. سيستمهاي مالي (ارزشي) به ارزشهاي غير جاري تاكيد دارند. آنها ارزشها را فقط زماني مورد ارزيابي و تشخيص و ثبت قرار مي دهند كه ارزشها زيان آور شده باشند. (موجب خسارت شدن)

براي نمونه سيستم مالي « آستل» قيمت مواد مستقيم را بعنوان پيش بها براي هر بخش از پيش بهاي تاييد شدة ، جمع و فروخته شده در نظر مي گيرد. اما قيمت مواد مستقيم از پيش تعيين شده خيلي زودتر از زمانيكه طراحان محتويات مواد از پيش تعيين شده را به پايان برسانند و يا بعبارت صورت پاياني را ارائه دهنده قيمت مواد مستقيم در واحدهاي از پيش تعيين شده بصورت ذخيره و يا در طرح در نظر گرفته شده در مرحله ي توليد مي باشد. ارزشهاي ذخيره أي (ارزشهاي در نظر گرفته شده در طرح) ارزشهايي مي باشند كه هنوز بكار گرفته نشده ولي در آينده در تصميم گيريهاي پايه اي و اساسي كه از هم اكنون مد نظر طراحان مي باشد بكار گرفته خواهد شد. چرا اين قضيه بسيار مهم است كه بين ارزشهاي ذخيره اي و ارزشهاي خسارتي تمايز قائل شويد. اما بسيار مشكل است كه ارزشهايي را كه بصورت ذخيره اي

در آمده اند اصلاح و يا كاهش دهيد. مثلاً اگر تجربه هاي مشكلات كيفيتي آستل در طول مدت توليد در قسمت طرحهاي پيش ارزشي مرتفع گردد ، اين مسائل محدود و يا بطور كلي كنار گذاشته خواهند شد. ارزشهاي كنار گذاشته شده (باقيمانده) در طول توليد وارد چرخه مي شوند اما ممكن است كه همينها با يك طرح غلط بصورت ذخيره اي در آيند. در صنعت نرم افزار ارزشهاي توليد نرم افزار عموماً در مرحله ي آناليز و طراحي بصورت ذخيره اي در آمده است. خطاهايي كه در مراحل كد گذاري و تست نمودن كه خود بسيار مشكل و هزينه بر مي باشند در اثر طراحي ها ايجاد مي شوند. نمونه هاي ديگري از تصميماتي كه طرحهاي آستيل

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس چهارم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه گروه درمانی(روان درمانی حمایتی گروهی)(فصل 2) تحقیق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان رسول خدا(ص) دانلود مقاله آموزش رياضي با روش و فنون جديد ويژة پيش دبستان ، دبستاني ، دورة راهنمايي تحصيلي