👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89

ارتباط با ما

... دانلود ...

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت:Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت پتروشیمی خارک در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان پاورپوینت بدهی های بلندمدت ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تاریخچه، ابعاد و الگوهای فرزند پرورری(فصل دوم) پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه بررسي و مقايسه کشت مکانيزه و سنتي بر روی عملکرد گندم سرداري در شرايط ديمزارهاي استان کرمانشاه