👈 فروشگاه فایل 👉

صندوق های بازنشستگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

صندوق های بازنشستگی

1. تشریح تفاوت های بین طرح با کمک معین و طرح با مزایایی معین

2. تشریح تفاوتهای بین تعهدات مزایای اعطا شده ( VBO ) ، تعهدات مزایای انباشته ( ABO ) و تعهدات مزایای پیش بینی شده ( PBO )

3. تشریح عناصر تأثیر گذار بر PBO

طرحهای بازنشستگی برای دادن درآمد به افراد در طی سالهای بازنشستگی

آنها می باشد .

مزایای پایان خدمت :

حسابداری مزایای پایان خدمت یکی از بحث انگیزترین مباحث

حسابداری است و تاکنون مجامع حسابداری حرفه ای در دنیا درباره آن به توافق

همگانی دست نیافته اند . تجزیه و تحلیل حسابداری مزایای پایان خدمت ، مستلزم داشتن آگاهی و درک از انواع طرحها و مزایا است . مزایای پایان خدمت به گونه های

مختلف از قبیل :

1. مزایای بازنشستگی

2. خدمات درمانی

3. از کار افتادگی

4. مزایای پایان قرارداد کار .

5. هزینه باز خرید سنوات کارکنان اخراجی و ... پرداخت شود .

در این فصل می خواهیم با استفاده از چند مثال ، نحوه حسابداری مزایای بازنشستگی را تشریح نماییم .

طرح بازنشستگی :

شرکت یونایتد دینامیک یک طرح بازنشستگی با مزایای معین دارد که تمام کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد . مزایای طرح بر اساس سالهای خدمت و با هدف جبران خدمات کارکنان با در نظر گرفتن میزان حقوق کارکنان در طی سه سال آخر خدمت محاسبه می شود . هزینه خالص دوره ای بازنشستگی برای شرکت متشکل از اجزای

زیر است .

هزینه خدمات جاری

هزینه بهره مربوط به تعهدات مزایای پروژه شده

بازده دارایی ها

استهلاک هزینه خدمات قبلی

استهلاک منافع خالص 2004

42 $

152

(187)

43

- 2005

47 $

164

(194)

43

(1) 2006

43 $

178

(213)

43

(2)

50 $ 59 $ 49 $

جدول زیر تغییرات در تعهدات مزایای پروژه شده برای سالهای منتهی به 31 دسامبر 2006 و 31 دسامبر 2005 می باشد .

2005 2006

تعهدات مزایای پیش بینی شده در ابتدای سال

هزینه خدمات

هزینه بهره

درآمد ( هزینه ) محاسبه شده

مزایای پرداخت شده 2.121 $

47

164

(40)

(98) 2.194 $

43

178

319

(106)

تعهدات مزایای پیش بینی شده در آخر سال 2.194 $ 2.628 $

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارائه راهكارهاي ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور دانلود پاورپوینت ایجاد محصول جدید و استراتژیهای چرخه عمر محصول (فصل نهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر تر