👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد ورودي 84 رشته برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد ورودي 84 رشته برق

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد ورودي 84 رشته برق و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

فهرست

عنوان صفحه

چكيده 7

فصل اول: كليات تحقيق 8

مقدمه 10

بيان مساله 12

اهداف تحقيق 13

فرضيه تحقيق 14

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق 16

تعريف اعتياد 17

اختلالهاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي 18

تعريف افسردگي 21

شكل گيري افسردگي در جريان تحول 23

افسردگي هاي دوره اول كودكي 24

افسردگي اتكايي 25

بي حالتي خلقي 28

افسردگي هاي زودرس ديگر 29

افسردگي در خلال دوره ها دوم و سوم كودكي 34

نشانه هايي كه مستقيما به افسردگي وابسته اند 35

نشانه هاي وابسته به رنج افسرده دار 36

رفتار هاي معادل افسردگي 38

واكنش اضطرابي افسرده دار 40

افسردگي متبني بر احساس رها شدگي 42

فراواني افسردگي در خلال تحول 44

گسترده افسردگي مهار 50

اختلالات شخصيت 56

نظامهاي راج طبقه بندي 57

اختلالات مربوط به محور I 60

اختلالات شخصيت 66

خطرات و مزاياي تشخيص و طبقه بندي 68

خطاي تشخيص 71

سوالات فصل پنجم 75

فرايند سيگاري شدن 79

اعتياد به الكل 81

روشهاي پيشگيري از الكلسيم 82

پيشگيري و جلوگيري از سو مصرف 83

واژه اعتياد در فرهنگ ايران 84

علتهاي اعتياد 90

خانواده افراد معتاد 91

دوستان و اوقات فراغت 95

عوامل سياسي 96

پيشگيري از اعتياد 97

فصل سوم : روش تحقيق 100

جامعه مورد مطالعه 101

ابزار اندازه گيري تحقيق 102

روش تحقيق 103

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داري 104

جدول 1-4 نمرات خام آزمونيها از ويژگيهاي شخصيتي 105

جدول 3-4 مقايسه پارانويا در بين دانشجويان 108

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 112

بحث و نتيجه گيري 113

پيشنهادات 115

محدوديت ها 116

منابع و ماخذ 117

چکیده:

هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی 84 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی – ضعف روانی و پارانویا – در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان رشته برق و مکانیک که در سال 84 مشغول به تحصیل هستند . که از بین 1200 نفر طبق امار بخش کامپوتر دانشگاه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه بر روی انها اجرا گردیده و جهت ازمون فرضیه ها تحقیق از روش اماری متغییرمستقل در سطح امار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست امده حاکی از ان است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی دانش جویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری ان برابر است.

مقدمه:

تعدادی ازافراد بشر به دلایل مختلف درونی و بیرونی از مواردی استفاده می کنند که چون جنبه تخدیر یا تحریک دارد ، علیرغم مضار این موارد به اسانی قادر به ترک انها نیستند .

سابقا واژه معتاد معنای محدودی داشت و به کسانی اطلاق می شد که به الکل و مواد مخدر وابستگی داشتند این مطلبی شناخته شده بود که مصرف زیاد این مواد شیمیایی تاثیرات روان گردان دارد . بدین معنی که انها در حالت عاطفی – شناختی و رفتاری انسان تغییرات عمده ایجاد می کند ولی امروزه می دانیم که مواد دیگری مانند نیکوتین و کافئین نیز تاثیرات مشابهی بر انسان دارد که بسیاری از افراد معتاد به خوردن ، قمار کردن ، خریدن و ... هستند و همانطور که در تعریف اعتیاد گفته می شود مهمترین و قابل تعریف ترین مشخصه ان وابستگی جسمی و روانی به عنصری طبیعی یا شیمیایی است که جدائی از ان پس از مدتی بسیار دشوار است که بعبارتی این مساله می تواند در زندگی مجردی و به خصوص متاهلی تاثیر منفی بسیاری بگذارد و به عنوان مساله مهم مورد توجه قرار بگیرد که گاهی این مسائل باعث جدائی طرفین زوجین از یکدیگر می شود . به طور کلی روان شناسان نگران سلامت خانواده در بین زنان و مردان معتاد هستند ولی روان شناسان تندرستی توجه ویژه ای به تاثیر سو مصرف مواد در زندگی و محیط خانواده و با وجود فرزندان بروی فرزندان می داند که در نتیجه ما باید مساله عوامل خطر افرین در ایجاد نابسامانی های خانواده را به معیار دوم اضافه کنیم و افرادی که با این تغییر در معیار دوم قرار می گیرند در زندگی خود اثر منفی داشته باشند چرا بیشتراز مردان داروهای اعتیاد اور مصرف می کنند ، دلایل ان تقریبا شبیه همان دلایلی است که در مورد سو استفاده از سیگار و موارد دیگر است و همین طور موقعیت شغلی و محیط خانواده و دوستان ناباب می ت

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت قیامت مقاله تغذیه و بهداشت غذا خانم ها در دوران بارداري معرفی شرکت بین المللی صادرات شبکه گردان موفق کار تحقیقی نقش توبه در سقوط مجازات آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 88