👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پاسخ جنگ یا گریز

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پاسخ جنگ یا گریز

تحقیق پاسخ جنگ یا گریز

پاسخ جنگ یا گریز ( همچنین جنگ –گریز- انجماد , بیش برانگیختگی یا پاسخ استرس حاد نامیده می شود) برای اولین بار توسط والتر برادفورد کنون مطرح شد . نظریه وی نشاد داد که حیوانات نسبت به تهدبدات با تخلیه کلی سیستم عصبی سمپاتیک و آماده سازی حیوان برای جنگ یا گریز واکنش نشان می دهند. این پاسخ بعدها بعنوان اولین سطح از سنرم انطباقی اولیه شناخته شد که پاسخهای استرس زا را بین مهره داران و دیگر حیوانات تنظیم میکند.

فیزیولوژی

هورمونهای کاته کولامین مثل آدرنالین و نورآدرنالین واکنش های جسمانی آنی را که در رابطه با پیش آمادگی های مربوط به درگیری های جسمانی خشونت بار فعالیت می کند

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درمورد كفير ترجمه مقاله انگلیسی: کمینه سازی تداخل مبتنی بر همسایگی برای مسیریابی پایدار مبتنی بر مکان در بررسی روش حادثه سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار مربوط به DPS و EPS پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.) مقاله شکنندگی مالی