👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری کامل و دقیق اختلال ملال جنسیتی بر اساس تغییرات جدید DSM

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری کامل و دقیق اختلال ملال جنسیتی بر اساس تغییرات جدید DSM

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کلیه مبانی نظری مرتبط با ملال جنسیتی، اختلال تراجنسی و پیشینه جدید 2016

بخشی از مبانی نظری:

اختلال ملال جنسيتي: تاریخچه و مفاهیم

تراجنس ها  در گذشته ائونیسم  نامیده می شدند، چرا که اولین فرد مبتلا را بیامونت  می دانستند. در  روان پزشکی برای اولین بار این اختلال توسط اسکورل  در سال 1838 مورد توجه قرار گرفت و با جزئیات بیشتری در سال 1886 کرافت  آن را توصیف کرد (ستوده و میرزایی. 1384). عمل دگرجنس  پوشی غالبا با تحریک جنسی همراه است اما این امر ممکن است اتفاق نیفتد و دگرپوش به دلایل دیگر به این امر علاقه نشان دهد (کول و همکاران، 2012).  تعاریف متعددی از ملال جنسیتی ارائه شده است که در ادامه به چند مورد از این تعاریف اشاره می کنیم:

2-1-2جنس و جنسیت

 جنس  در واقع نشان دهنده اندام جنسی فرد است. اندام جنسی ممکن است مردانه، زنانه و یا ترکیبی ناقص از هر دو باشد. که در حالت اول جنس فرد مرد، در حالت دوم زن، و در حالت سوم دوجنسی می باشد جنس نمی توان حالت های زیادی در نظر گرفت و به چند حالت مشخص خلاصه می شود (کاپلان و سادوک، 1392)، جنسیت  نشان دهنده احساس و باور فرد از خود به عنوان زن یا مرد است. یک فرد ممکن است در ذهن، خود را زن، مرد، هر دو (دوجنسیتی)، هیچکدام (بی جنسیتی) و… بداند. جنسیت کمی پیچیده تر از جنس است و بیشتر از دو یا سه حالت است. جنسیت حالت های مختلف و زیادی دارد و ممکن است همزمان چندین حالت در یک نفر پدید آید. جنسیت وابستگی شدیدی به فرهنگ و کلیشه های یک جامعه دارد و ممکن است رفتار فردی در یک جامعه و فرهنگ مردانه به نظر بیاید اما در جامعه و فرهنگ دیگر زنانه محسوب شود به همین خاطر جنسیت یک مساله ثابت و همیشگی نیست و گفته می شود در هر جامعه و فرهنگی جداگانه بررسی می شود (کاپلان و سادوک،1392).

2-1-2هویت جنسی، گرایش جنسی و رفتار جنسی

طبقه ای از هویت اجتماعی است و به شناسایی و تشخیص هر فرد بر اساس جنسیت و اندام جنسی به عنوان زن، مرد، دو جنسه یا بی جنس را هویت جنسیتی می گویند (تقدمی، 1381). گرایش جنسی به معنای میل جنسی و عاطفی به دیگری است که جدا از جنس و جنسیت است (موحد، 1390). آگاهی ممکن است فردی جنسیت و یا جنس خود را به خاطر شرایط خاصی ابراز نکند. به عنوان مثال ممکن است فردی اندام جنسی مردانه داشته باشد، خود را مرد بداند و جنسیت مردانه داشته باشد ولی به خاطر شرایط خاص رفتار زنانه داشته باشد. این موضوع به معنای رفتار جنسیتی می باشد. رفتار جنسیتی به معنای اعمال و رفتارهایی است که ما از دیگران مشاهده می-کنیم و متوجه می شویم فرد زن است یا مرد یا چیز دیگر. این رفتارها شامل پوشش، صحبت کردن، نام و مسائل این چنین است که ما متوجه می شویم فرد یک زن یا مرد است. رفتارهای جنسیتی به شدت وابسته به فرهنگ و کلیشه های جنسیتی جامعه بستگی دارد و قویترین ابزار شناخت جامعه برای تشخیص زن یا مرد بودن افراد است. ما هیچگاه در برخورد اول متوجه نمی شویم فرد اندام مردانه یا زنانه دارد و یا در ذهن خود را زن یا مرد می داند بلکه این رفتار بیرونی او است که ما را متوجه زن یا مرد بودن وی می کند (صابری و محمدی، 1390).

-7-دیدگاه های روان شناسان در مورد اختلال ملال جنسیتی

2-7-1-نقش آموزی جنسیتی

نقش‌آموزي جنسيتي به كسب آن دسته از ويژگي‌ها و رفتارهايي كه فرهنگ جامعه معيني براي زنان و مردان خود مناسب مي‌داند و هويت جنسيتي به احساس و آگاهي خود فرد درباره زن يا مرد، دختر يا پسر بودن اشاره دارد (سلیگمن و همکاران، 2012).

   هولت، ساقوربرگ و دون فورد[1] (2016)، در مطالعه خود به بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر مشکلات روانی-اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال ملال جنسیتی در بین دانش آموزان آمریکایی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که متغیرهای سن، جنس، فرهنگ و خانواده بر بیماران موثر می­باشد، به طوری که پسران نسبت به دختران دارای افسردگی و اضطراب بیشتری می­باشند و همچنین با افزایش سن میزان اختلالات خلقی و اجتماعی افزایش می یابد.

[1] . Holt &  Skagerberg & Dunsford

قسمتی از پیشینه پژوهش:

      گشتاسبی اصل، صالحی و ملایی نژاد (1393)، در تحقیق خود که با هدف مقایسه عملکرد خانواده از دید افراد مبتلا به ملال جنسیتی و افراد عادی در اصفهان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افراد دارای ملال جنسیتی در سلامت روان با افراد عادی دارای تفاوت معناداری بودند که نشان دهنده وجود اختلال افسردگی در افراد مبتلا به ملال جنسیتی می باشد.

     فیروزی و همکاران (1393)، در مطالعه خود که با هدف مقایسه ویژگی های روان شناختی دو بیمار مبتلا به اختلال ملال جنسیتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این بیماران دارای برخی اختلالات شخصیتی  مرزی، نمایشی و فقدان ابراز وجود بوده و همچنین نشانگان خلقی از قبیل اختلال افسردگی را دارا می باشند.

کلیه مبانی نظری مرتبط با ملال جنسیتی، اختلال تراجنسی و پیشینه جدید 2016

👇محصولات تصادفی👇

روانشناسی کودکان بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA تحقیق نشانه های پیدایش رستاخیز عمومی آموزش ذهني و رواني براي مسابقات محاسبه متغیرهای مالی شرکت پامچال از سال 80 الی 89