👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونیمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 9

محتویات

قسمتی از پاورپوینت

توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی

EBCT

nدرCT معمولی گرفتن اسکن از اندامهای متحرک همچون قلب همراه با محوشدگی وکاهش شدید رزلوشن فضایی تصویراست.

nCT دینامیک :طی 1-5 ثانیه چندین اسکن سریع ومتوالی بدنبال تزریق بولوس کنتراست از قلب وریه وعروق گرفته می شود.از CT استاتیک بهتراست ولی دوز وپارازیت تصویری بالایی دارد.

nGated CT :بکمک اطلاعات کسب شده از ECGضربان قلب با نماهای اسکن مطابق وهمزمان شده ومشکل حرکتی ناشی از ضربان قلب کاهش  می یابد.

این تکنیک درتصویر برداری حجمی وآنژیو بعلت حرکات غیر قابل پیش بینی خصوصا بدنبال تزریق کنتراست درعروق کرونری که وضع ثابتی در ضربان قلب بدست نمی آید نا توان است.

n

n

nCT اسپایرال بکمک تکنولوژی حلقه لغزشی دریافت اطلاعات حجمی را بطور پیوسته با رزلوشن مناسب تهیه می کند ولی تصویر برداری قلب بدون آرتیفکتهای حرکتی به دریافت اطلاعات در 1/. ثانیه نیاز دارد.

nEBCT(CVCT):

تفاوتها: 1- براساس تکنولوژی شعاع الکترونی عمل میکند نه تیوب

         2- حرکت مکانیکی در سیستم وجود ندارد

         3-هندسه یا جئومتری دریافت اطلاعات

مراحل کار:

-تولید پرتوالکترونی  130  کیلوولت توسط تفنگ الکترونی

-شتاب،انحراف وتمرکزشعاع الکترونی تحت زاویه خاص بسوی یکی از حلقه های چهارگانه تنگستن توسط کویل های الکترومغناطیس

- برخوردالکترونها با حلقه های ثابت تنگستنی با شعاع 90 وپوشش زاویه ای 210º وتولید پرتو

و . . . X

👇محصولات تصادفی👇

فایل پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز ادبیات نظری و پیشینه تحقیق گرایش به داخل/ هزینه (فصل دوم پایان نامه) بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی نمونه سئوالات استخدامی علوم پزشکی دانلود اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران