👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنمایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنماییتحقیق  بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنمایی در حجم 39 صفحه و با قسمتی از متن زیر:

اهداف تحقیق

هدف کلی : بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنمایی در شهر شیراز.

اهداف جزئی

1- شناخت عامل یا عامل هایی که باعث بروز استرس می شود.

2- آگاهی علمی مسئولین مدارس از وضعیت روانی کارکنان.

3- آگاهی دادن به مسئولان جهت فراهم آوردن محیطی مناسب برای کارکنان به منظور پایین آوردن میزان استرس و در نتیجه عملکرد مفید کارکنان.

ضرورت انجام تحقیق

از آنجائیکه عصر حاضر را در درون اضطراب و استرس و تنیدگی نامیده اند و پیچیدگیهای جاری جامعه بشری سرعت تغییرات و بی توجهی نسبت به نیازهای مذهبی و ایدئولوژیک و نظام اجتماعی و عاطفی خانواده برای افراد و اجتماع بشری تضادها و تعارضهای جدیدی بوجود آمده است از طرفی همه ما استعدادهای عظیم و کشف نشده ای برای رشد و تکامل دگرگونی به توفیق بیشتر در زندگی بهره مندیم.

بنابراین استعدادها از تواناییها برای مقابله با انواع استرس ها اماکن پذیر می باشد. بدیهی است که وجود استرس باعث کاهش معایب جسمی و روانی و اجتماعی کارکنان می شود و در نتیجه نه تنها باعث عملکرد مفید کارکنان می شود بلکه باعث بروز مشکلات برای مسئولین مرکز شغلی و مدارس اعم ازمدارس ابتدایی و مدارس راهنمایی از جمله مکانهایی است که تأثیر استرس می تواند صدمات جبران ناپذیری بر روی دانش آموزان بگذارد به این ضرورت احساس ش تا به مقایسه میزان افسردگی شغلی بین دو گروه معلمین مدارس ابتدایی و راهنمایی در شهر چناران پرداخته شود.

فرضیه ها

بین میزان استرس شغلی معلمین ابتدایی و راهنمایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

بین میزان استرس مقاطع ابتدایی و معلمین مرد مقطع راهنمایی تفاوت وجود دارد.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سفره سلامت دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) تحقیق مقايسه زمان امام حسين و زمان امام صادق تحقیق نفت خام تحقیق جوشكاري و برش كاري با ليزر