👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلابتحقیق مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب

در حجم 104 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مندرجات زیر:

فهرست مندرجات:

مقدمه: 1

فصل اول: انواع روشهاي تصفيه

انواع فرآیند در تصفیه آب و پساب : 15

1) فرآیند انعقاد و لخته سازی : 15

2 )  فرآیند جذب سطحی : 15

3 )  فرآیند غشائی : 16

4 )  فرآیند تبادل یونی : 17

5 )  فرآیند اکسیداسیون شیمیایی : 17

6 )  فرآیند بیولوژیکی : 18

تصفیه آب : 18

اهداف تصفیه آب : 18

مراحل تصفیه آب : 19

فصل دوم: استفاده از فرايند انعقاد و لخته سازي در تصفيه

مقدمه : 28

ویژگی های ذرات ریز معلق : 28

ناخالصی های آب: 31

انعقاد و لخته سازی در فرآیند تصفیه ( Coagulation & Flocculation )  : 32

انعقاد آب : 32

مکانیسم انعقاد : 33

مواد شیمیایی : 34

منعقد کننده ها : 34

انواع منعقد کننده‌ها : 34

1 ) منعقد کننده‌های آلومینیوم‌دار : 34

2)  منعقد کننده‌های آهن دار : 35

کمک منعقد کننده‌ها : 36

کلر در تصفیه آب و فاضلاب : 37

عوامل مؤثر در انعقاد : 38

تعیین میزان تزریق: 39

نقاط تزریق : 40

آزمایش های انعقاد و پایش کدورت : 41

1) آزمایش جار : 41

2) روش مشاهده پتانسیل زتا : 42

3) فیلترهای پایلوت : 42

پروژه ی عملی رنگ زدايي و جداسازي  CODاز پساب مخمر به روش انعقاد با استفاده از آلومینیوم سولفات : 42

نتایج : 45

تاثیرات نرخ ترکیب برروی انعقاد آلوم : 48

فصل سوم: بهينه سازي فرايند انعقاد( انعقاد پيشرفته)

مقدمه: 50

بهینه سازی فرآیند انعقاد : 51

بهینه سازی فرآیند انعقاد درتاسیسات موجودتصفیه خانه های آب : 52

واحد های تصفیه در بهینه سازی فرآیند انعقاد: 54

اثرات ثانویه ی انعقاد پیشرفته : 56

نتیجه گیری : 58

فصل چهارم: استفاده از فرايند انعقاد، لخته سازي و شناورسازي الكتريكي در تصفيه آب و پساب

مقدمه : 61

تئوری فرآیند : 63

کاربردهای فرآیند انعقاد الکتریکی : 66

1 ) استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی  در تصفیه  آب : 66

2 ) کاربرد فرآیند انعقاد الکتریکی در تصفیه  پساب : 67

فصل پنجم: پروژه هاي عملي انجام شده

بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرآیند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی.. 70

روش بررسی : 72

تفسیر نتایج با آهک: 73

تفسیر نتایج انعقاد با آلوم: 75

تفسیر نتایج انعقاد با سولفات آهن : 76

تفسیر نتایج انعقاد با کلرید آهن: 76

نتایج: 77

بررسی اثر پلی آلومینیم کلراید بر کاهش کدورت دریک پساب صنعتی.. 78

مواد و روش ها : 79

تعیین قلیائیت : 80

بیان نتایج وتجزیه وتحلیل : 81

نتیجه گیری نهایی : 86

بررسی اثر افزایش ذرات معلق در بهبود فرآیند کاهش کدورت آب رودخانه تبارک قوچان.. 87

تئوري انعقاد با مواد شیمیایی : 89

مواد وروش ها : 92

روش انجام کار : 92

نمونه گیری وتهیه نمونه آب با مقدار کدورت مختلف : 93

تجهیزات و لوازم اندازه گیری : 94

نتایج وتجزیه تحلیل : 94

اثر افزایش TS  در فرآیند کاهش کدورت : 94

اثر تغییر دز PACl  در حجم زلال شده برای TS های مختلف… 95

اثر تغییرات PH در کاهش کدورت: 97

اثر تغییرات PH بر سرعت ته نشینی : 98

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مستند سازي نرم افزار پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A) نقشها و وظایف خانواده در تعلیم و پرورش کودکان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی سبک های هویت تحقیق روشهای جدید تدریس