👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 120 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

امروزه حوادث شغلي يكي از مهم ترين مشکلات همه جوامع محسوب مي شوند. در این تحقیق به شناسائی علل حوادث، انواع حوادث و پیامدهای آن یعنی فوت وازکارافتادگی شغلی پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و ازنظر تقسيم بندي برحسب روش اجرا، با روش همبستگي و بر پايه داده هاي پس رويدادي انجام می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنانی است که دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از آمار و ارقام سازمان تامین اجتماعی در سال 1391 استفاده گردیده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتجزیه‌وتحلیل شده است..

توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه نشان می دهد بیشترین آمار مربوط به ضرب خوردگی، سقوط کردن و لغزیدن،  شکستگی اعضا و تصادف با اجسام مختلف می‌باشد.بیشترین فراوانی علت وقوع حادثه عبارتند از: بی احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی و وسایل معیوب. تحلیل آنتروپی نشان می دهد بی‌احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی، وسایل معیوب فقدان اطلاعات از جمله مهمترین علل حوادث با توجه به پراکندگی آنها در ایجاد انواع حادثه می‌باشند. با توجه به نوع علل و نقش هر راهکار در مبارزه با هریک از عوامل، با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان داده شده است روش ارگونومی بهترین راهکار برای جلوگیری از حوادث است.

مقدمه

حوادث یكی از عمده ترین مشكلات مرتبط با سلامت عمومی به شمار می‌رود و سالیانه جان بسیاری از افراد را چه در كشورهای درحال توسعه و چه در كشورهای توسعه یافته، تهدید می‌كند. همچنین درصد بالایی از ناتوانی و غیبت از كار به علت وجود حوادث شغلی است، به نحوی كه حوادث شغلی نقش بسیار موثری در مشکلات جهانی دارد. این پدیده نتیجه فرایند صنعتی شدن بوده و گرچه در ابتدا سبب بهبود نسبی زندگی انسان‌ها شد و بشریت را تحت سلطه خویش گرفت اما پایه گذار معضل جدید حوادث و بالاخص حوادث شغلی گردید. امروزه حوادث شغلی یكی از اصلی ترین مشكلات سلامت عمومی است و در كشور ایران نیز به طور كل، حوادث رتبه دوم در مرگ و میر كشور را به خود اختصاص داده است. اگرچه نسبت بالایی از آن مربوط به حوادث رانندگی می باشد اما میزان حوادث ناشی از مشاغل نیز حجم بالایی دارد. ابتلا و میرایی مرتبط با كار نه تنها سبب رنج و سختی كارگر و خانواده اش می گردد بلكه سبب افزایش هزینه های اجتماعی به دلیل از دست دادن نیروی تولید و استفاده از خدمات پزشكی و رفاه عمومی می‌گردد.

هر چند رشد علمی بشر در دهه های اخیر، پیشرفت صنعتی و برخورداری از امكانات و رفاه نسبی را برای او به ارمغان آورد ولی پایه گذار معضلی جدید به نام حوادث نیز شده است. به طوری كه امروزه حوادث شغلی یكی از مهم ترین مشكلات كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شوند. اگرچه تلاش های زیادی در جهت كاهش حوادث شغلی صورت گرفته است اما همچنان آمار حوادث فاجعه آمیز است به طوری كه سازمان بهداشت جهانی آن را به مثابه یك اپیدمی در حوزه بهداشت عمومی قرار داده و به عنوان یك ریسك فاكتور بسیار مهم بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی قلمداد نموده است. نظر به حجم بالای حوادث شغلی و نقش آن در افزایش هزینه‌های کلان اقتصادی و در حوزه خرد

ایجاد اخلال و دشواری در زندگی افراد، در این مطالعه کوشش شده است تا میزان تاثیر مشاغل سخت و زیان آور بر فوت و از کارافتادگی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به شرح و بیان مساله پژوهش پرداخته خواهد شد، سپس به اهمیت و ضرورت موضوع پرداخته می‌شود. سپس اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهشی مطرح می‌شود. در نهایت نیز تعریفی واژگان کلیدی پژوهش ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده    1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه    3

1-1- بیان مساله    4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6

1-3- اهداف    9

1-4- گزاره‌های تحقیق (فرضیه‌ها یا سوالات)    9

1-5- قلمرو تحقیق    10

1-6- روش انجام تحقیق    10

1-7- تعاریف    10

1-8- ساختار پایان نامه    13

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه    15

بخش اول    16

2-1- مبانی نظری حوادث ناشی از كار    16

2-1-1- تعریف و مفهوم حادثه شغلی    17

2-1-2- علل حوادث ناشی از كار    18

2-1-3- خسارت ازکارافتادگی دایم و موقت    19

2-1-4- قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور    27

2-1-5- رسیدگی به درخواستهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور    27

2-1-6- پیشگیری از سانحه    38

2-1-7- مراحل رسیدگی    40

2-1-8- تكنیك های حل مشكلات    42

2-1-9-اپراتور تجهیزات    44

2-1-10- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار    45

بخش دوم    47

2-2- پیشینه تحقیق    47

جمع بندی    56

فصل سوم:روش پژوهش

3-1- مقدمه    58

3-2- نوع پژوهش    58

3-3- جامعه آماری    60

3-4- روش گردآوری اطلاعات    61

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها و سنجش متغیرها    62

3-6- مدل تحقیق و محاسبات متغیرها    62

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها    62

فصل چهارم:روش پژوهش

مقدمه    68

4-1- تحلیل توصیفی حوادث شغلی    68

4-1-1- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه    68

4-1-2- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر علت وقوع حادثه    70

4-1-3- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر گروه های سنی    72

4-1-4- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر جنسیت    73

4-1-5- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر وضعیت تاهل    74

4-2- بررسی آماری ارتباط ویژگی‌های جمعیت شناختی با انواع سوانح    75

4-2-1- جدول متقطع توزیع جنسیت-حوادث    75

4-2-2- جدول متقطع توزیع وضعیت تاهل-حوادث    77

4-2-3- جدول متقطع توزیع سن-حوادث    78

4-3- تبیین وزن و اهمیت علل وقوع حوادث    80

4-4- راهکاری برای مبارزه با سوانح شغلی    85

فصل پنجم:خلاصه ونتیجه گیری

مقدمه    92

5-1- خلاصه و بحث    93

5-2- مقایسه با مطالعات پیشین    98

5-3- محدودیت‌های پژوهش    100

5-4- پیشنهادات    101

5-4-1- پیشنهادات کاربردی    101

5-4-2- پیشنهادات به پژوهشگران    102

فهرست منابع    103

👇محصولات تصادفی👇

بررسي برآورد اثربخشی آموزه هاي مشاوران در آموزش و پرورش مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی (فصل دوم پایان نامه) تحقیق در مورد انسان از دیدگاه اسلام اهميت و ضرورت مديريت از نظر اسلام نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي