👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشورتحقیق بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)  بر صنعت بيمة كشور در حجم 182 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه    ۱

۱-۲) موضوع تحقیق     ۲

۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع     ۲

۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق    ۲

۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق    ۳

۱-۶) فرضیات تحقیق     ۳

۱-۷) سابقه تحقیق     ۴

۱-۸) روش تحقیق     ۴

۱-۹) جامعه آماری     ۴

۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها    ۴

۱-۱۱) کلید واژه‌ها     ۵

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

۲-۱-۱) مقدمه    ۶

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)     ۷

۲-۱-۳) اصول اساسی گات    ۸

۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    ۸

۲-۱-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی     ۹

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت    ۹

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها    ۹

۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات     ۱۰

۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی     ۱۲

۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    ۱۲

۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهانی     ۱۴

۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران     ۱۴

۲-۱-۷-۲) شورای عمومی     ۱۴

۲-۱-۷-۳) کمیته‌ها     ۱۵

۲-۱-۷-۴) دبیرخانه     ۱۵

۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم‌گیری     ۱۵

۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی     ۱۶

۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی     ۱۷

۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات     ۲۱

۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات     ۲۲

۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات     ۲۳

۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات     ۲۳

۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات     ۲۴

۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه    ۲۵

۳-۱-۱۲) تعهدات کلی     ۲۶

۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد    ۲۶

۲-۱-۱۲-۲) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    ۲۷

۲-۱-۱۲-۳) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     ۲۷

۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده     ۲۸

۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازی     ۳۱

۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات     ۳۱

۲-۱-۱۲-۷) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه     ۳۲

۲-۱-۱۳) روند آزادسازی تجارت خدمات     ۳۳

۲-۱-۱۳-۱) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     ۳۴

۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات     ۳۵

۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند:     ۳۶

۲-۱-۱۴) عضویت در سازمان تجارت جهانی     ۳۷

۲-۱-۱۴-۱) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی     ۳۸

۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق     ۳۹

۲-۱-۱۴-۳) فرایند الحاق     ۴۰

۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه     ۴۳

۲-۱-۱۶) ایران و سازمان تجارت جهانی     ۴۴

۲-۱-۱۶-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     ۴

۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     ۴۵

۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه ۴۸

۲-۱-۱۷) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی     ۵۰

۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات     ۵۰

۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد    ۵۲

بخش دوم- بیمه

۲-۲-۱) مقدمه    ۵۷

۲-۲-۲) تعریف واژه بیمه    ۵۸

۲-۲-۳) تعریف بیمه     ۵۸

۲-۲-۴) تعریف صنعت بیمه    ۵۸

۲-۲-۵) تقسیم‌بندی انواع بیمه     ۵۹

۲-۲-۶) تاریخچة بیمه     ۶۲

۲-۲-۶-۱) تاریخچة بیمه در ایران     ۶۴

۲-۲-۶-۲) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     ۶۵

۲-۲-۷) نظریه بیمه و اقتصاد    ۶۷

۲-۲-۸) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان     ۶۷

۲-۲-۹) تأثیر بر موازنه ارزی     ۶۹

۲-۲-۱۰) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید    ۷۱

۲-۲-۱۱) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه     ۷۱

۲-۲-۱۲) بیمه و صادرات     ۷۲

۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازی بیمه    ۷۵

۲-۲-۱۴) مروری بر تحولات بیمه در ایران     ۷۷

۲-۲-۱۵) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰    ۸۹

۲-۲-۱۵-۱) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     ۹۶

۲-۲-۱۶) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران     ۹۶

۲-۲-۱۷) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی     ۹۹

۲-۲-۱۸) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه     ۱۰۰

۲-۲-۱۸-۱) خصوصی سازی چیست؟    ۱۰۱

۲-۲-۱۹) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه    ۱۰۳

بخش سوم- مطالعه موردی

۲-۳-۱) مقدمه     ۱۰۷

۲-۳-۲) تعهدات خاص     ۱۰۷

۲-۳-۳) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات     ۱۰۸

۲-۳-۴) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب     ۱۰۸

۲-۳-۵) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی     ۱۱۱

۲-۳-۵-۱) صنعت بیمه چین    ۱۳۱

۲-۳-۵-۲) بیمه گران خارجی در چین    ۱۳۲

۲-۳-۵-۳) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین    ۱۳۳

۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     ۱۳۴

۲-۳-۵-۵) نتیجه‌گیری     ۱۳۵

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱) مقدمه     ۱۳۸

۳-۲) نوع و روش تحقیق     ۱۳۸

۳-۳) جامعه آماری     ۱۳۹

۳-۴) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     ۱۴۱

۳-۵) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data     ۱۴۲

۳-۶) روشهای تخمین مدلهای Panel Data     ۱۴۷

۳-۶-۱) اثرات ثابت     ۱۴۹

۳-۶-۲) اثرات تصادفی     ۱۵۰

۳-۷) آزمون اثرات ثابت     ۱۵۲

۳-۸) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه     ۱۵۳

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه    ۱۵۳

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه     ۱۵۴

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی    ۱۵۴

۳-۹) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     ۱۵۵

۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندی     ۱۵۵

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱) مقدمه     ۱۵۷

۴-۲) آزمون فرضیه‌ها     ۱۵۸

۴-۲-۱) فرضیة ‌فرعی شماره ۱    ۱۵۸

آزمون برابری عرض از مبدأها    ۱۵۸

صحت آماری تخمین     ۱۵۸

تجزیه و تحلیل نتایج    ۱۵۹

۴-۲-۲) فرضیه فرعی شماره ۲    ۱۶۱

آزمون برابری عرض از مبدأها    ۱۶۱

صحت آماری تخمین     ۱۶۱

تجزیه و تحلیل نتایج    ۱۶۲

۴-۲-۳) فرضیه فرعی شماره ۳    ۱۶۳

آزمون برابری عرض از مبدأها    ۱۶۳

صحت آماری تخمین     ۱۶۳

تجزیه و تحلیل نتایج    ۱۶۴

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه     ۱۶۷

۵-۲) نتیجه‌گیری     ۱۶۷

۵-۳) رهنمودها    ۱۷۲

منابع و مأخذ

– منابع فارسی    ۱۷۵

– منابع انگلیسی     ۱۸۱

ضمائم و پیوستها    ۱۸۲

فهرست جداول

جدول (۲-۱-۱): مذاکرات ادواری گات در دوره ۱۳۸۱-۱۳۵۰    ۱۱

جدول (۲-۲-۱): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه     ۹۲

جدول (۲-۳-۱): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه     ۱۱۲

جدول (۲-۳-۲): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه    ۱۱۵

جدول (۲-۳-۳): تعهدات خاص اتحادیه اروپا    ۱۱۸

جدول (۲-۳-۴): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه    ۱۲۷

فهرست نمودارها

نمودار (۲-۱-۲): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی     ۴۲

نمودار (۲-۲-۱): حق بیمة سرانه (۱۳۷۰-۱۳۷۱)     ۹۳

نمودار (۲-۲-۲) حق بیمة سرانه (۱۳۸۱-۱۳۷۱)     ۹۴

نمودار (۲-۲-۳) شاخص نفوذ بیمه‌ای (۱۳۸۱-۱۳۵۰)     ۹۵

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول نگهداري و تعميرات نوين پاورپوینت پروژه روستای یکشوه فایل آماده گزارش کار آزمایش بیوشیمی رشته پزشکی پاورپوینت انتخاب ورزش مناسب پاورپوینت حمل و نقل عمومی