👈 فروشگاه فایل 👉

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك (در فروشگاه اينترنتي ايران تجارت در شهر تهران)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك (در فروشگاه اينترنتي ايران تجارت در شهر تهران)

تحقیق حاضر با عنوان بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك (در فروشگاه اينترنتي ايران تجارت در شهر تهران)  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 134صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

اعتماد مشتريان يكي از فاكتور هاي كليدي و از عناصر اصلي موفقيت در تجارت الكترونيكي است. تا آنجا كه بسياري از صاحب نظران كليد موفقيت در تجارت الكترونيك را ايجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد براي خريدار مي دانند .با وجود اين معنا ومفهوم اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك و ابعاد و عوامل مؤثر بر آن در هاله اي از ابهام قرار دارد.

هدف اين پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك در فروشگاه اينترنتی ايران تجارت در شهر تهران در سال 92 است. روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است و بدین منظور از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعة آماريِ تحقيق، مشترياني هستند كه از فروشگاه الكترونيكي ایران تجارت به صورت الكترونيكي خريد كرده اند،که  از ميان آنان نمونه گيري تصادفي صورت گرفت. فرضيه هاي تحقيق در چارچوب عوامل فردي، شركتي و زيرساختي مطرح واز طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه به جز فرضية مربوط به عوامل فردي ،ساير فرضيه هاي تحقيق تأييد مي شوند.

مقدمه

تجارت الكترونيكي را خريد و فروش از طريق شبكة اينترنت تعريف ميكنند(چفی ،2003: 24). ريپورت و جاورسكي نيز با توجه به نقطة آغاز و پايان مبادله، 4 نوعِ گوناگونِ تجارت الكترونيكي كه شامل مبادلة شركت با مشتري، مبادلة مشتري با شركت، مبادلة شركت با شركت و مبادلة مشتري با مشتري است را در فضای سايبري شناسايي كرده اند.(ریپورت، جاورسکی ،2001: 42)

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT ) در زمينه هاي اقتصادي است. (وانگ ،2005 :27)  

استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر شده است. (کوربیت و برایان ، 2003: 18)

بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقيقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پيش‌بيني مي‌شود طي سالهاي 2006-2002 حجم تجارت الكترونيك به طور متوسط سالانه بيش از 58 درصد رشد كرده و از 2293 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد دلار در سال 2006 بالغ شود.( کوربیت و برایان، 2003: 25)

از طرف ديگر، به رغم گسترش روز افزون به كارگيري اينترنت در ايران، تجارت الكترونيك  وخريد اينترنتي كمتر رواج يافته است و استقبال چنداني از سوي مردم ، براي خريد محصولات و خدمات به صورت اينترنتي صورت نگرفته است. شايد يكي از بزرگترين موانع استقرار تجارت الكترونيك در ايران، بي اعتمادي مردم از يك طرف و ناآشنايي موسسات فعال در اين زمينه با ساز و كارهاي اعتماد سازي باشد(فرنود، 1387: 48). در اين بررسي بر آنيم تا با بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان در تجارت الكترونيك و به طور خاص در فروشگاه ايران تجارت به عنوان بزرگترين فروشگاه الكترونيكي در كشور، به شناسايي اين موانع پرداخته و در پايان راهكارهايي را براي فائق آمدن بر آنها ارائه كنيم.

فهرست مطالب

عنوان:    2

سپاسگذاري:    3

تقدیم    4

چكيده    1

فصل اول    2

کلیات تحقیق    2

مقدمه    3

1-1 بيان مساله    4

1-2 اهمیت و ارزش تحقیق    7

1-3  اهداف تحقيق    10

1-4 فرضيات تحقيق    11

1-4-1 فرضيه اصلی اول:    11

1-4-2 فرضيه اصلی دوم:    11

1-4-3 فرضيه اصلی سوم:    11

1-4-4 فرضيه اصلی چهارم:    12

1-5 تعاریف نظری متغیرها:    12

 فصل دوم    15

ادبیات تحقیق    15

2-1 تجارت الكترونيك    17

2-1-1تاریخچه تجارت الکترونیک    17

2-1-2 تعاریف تجارت الکترونیک    18

2-1-3تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك:    20

2-1-5تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي    22

2-1-6 مشکلات تجارت الکترونیک    24

2-1-7 طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاههاي متفاوت    25

2-1-8 محدودیتها و موانع تجارت الکترونیکی    29

2-1-9 انواع بازارهای الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها    31

2-1-10 مروری بر خرده فروشی الکترونیکی    36

2-1-11 خصوصیات خرده فروشی الکترونیکی موفق    36

2-1-12 طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکی بر اساس کانال های توزیع    37

2- 1- 13 انواع روش های ارائه خدمات به مشتری در اینترنت    39

2-1-14 ابزارهای ارائه خدمات به مشتری در اینترنت    40

2- 1- 15استراتژی های بازاریابی خرید الکترونیکی    41

2-1- 16  استراتژی تجارت الکترونیک    42

2- 1- 17 فرایند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی    42

2-2 اعتماد سازی در تجارت    45

2-2-1 مفهوم اعتماد از دیدگاه صاحب نظران    49

2-2-2 نقش اعتماد    59

2-2-3 رویکردهای کلی اعتماد    61

2-2-4 شیوه های اعتمادسازی    64

2-2-5 مدیریت اعتمادساز    66

2-2-6 انواع اعتماد    67

2-2-7 اعتماد در بستر تجارت الکترونیکی    76

فصل سوم    81

روش تحقیق    81

3-1مقدمه :    82

3-2. روش تحقيق    82

3-3. جامعه و نمونه تحقيق    83

3-4 متغیرها    84

3-5 ابزارهاي پژوهش    85

3-6  روايي و پایایی    87

3-7 شيوه تجزيه و تحليل داده ها    91

3-8 مدل عمومي تحقيق    92

فصل چهارم    93

تجزیه و تحلیل    93

مقدمه    94

4-1 آمار توصيفي    95

4-1-1: توزيع فراواني ودرصد شركت كنندگان به نسبت سن در جدول 4-1 نشان داده شده است    95

4-1-2: توزيع فراواني ودرصد شركت كنندگان به نسبت جنسیت در جدول 4-2 نشان داده شده است    96

4-1-3:توزيع فراواني ودرصد شركت كنندگان به نسبت دفعات خريد در جدول 4-3 نشان داده شده است    97

4-2 آمار استنباطي    99

4-2-1 فرضيه اول تحقيق: ((بين متغيرهاي فردي مشتريان و اعتماد مشتري درتجارت الكترونيك، رابطه مثبت وجود دارد.))    99

4-2-2 فرضيه دوم تحقيق : ((بين متغيرهاي مربوط به شركت و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، رابطه مثبت وجود دارد.))    101

4-2-3 فرضيه سوم تحقيق: ((بين متغيرهاي زيرساختي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، رابطه مثبت وجود دارد.))    102

4-2- 4 فرضيه چهارم تحقيق: ((مشترياني كه به صورت الكترونيك خريد مي كنند به فروشگاهي الكترونيك اعتماد دارند))    104

4-2-5 بررسي فرضيه پنجم تحقيق    104

فصل پنجم    108

نتیجه گیری وپیشنهادها    108

مقدمه    109

5-1  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق    109

5-2 بحث و نتیجه گیری    114

5-3 پيشنهاد هاي كاربردي    120

5-4 پيشنهاد هاي براي تحقيقات آتي    120

5-5 محدوديت ها و مشكلات تحقيق    121

منابع فارسی    123

References    127

پیوست ها    132

 Abstract    134

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معبد بوروبودور نرم افزار فارسی سازی گوشی های هواوی 2017-2018-2019 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL و جنبه های امنیتی در XBRL (فصل دوم) دانلود مقاله ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز پاورپوینت حسينيه اميني های قزوين (33 اسلاید)