👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت انرژی هسته ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت انرژی هسته ای

 هسته از پروتون و نوترون تشکیل شده است. اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه ها در اثر نیروی دافعه الکتریکی خیلی سریع از هم فاصله گرفته و انرژی جنبشی فوق العاده ای پیدا می کنند. در کنار این تکه ها ذرات دیگری مانند نوترون و اشعه های گاما و بتا نیز تولید می شود. انرژی جنبشی تکه ها و انرژی ذرات و پرتوهای بوجود آمده، در اثر برهمکنش ذرات با مواد اطراف، سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه انرژی هسته ای

کشف شکافت

اولین واکنش زنجیره ای خود تقویت شونده

پیشرفت انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

نیروگاه اتمی

غنی سازی اورانیوم

منابع

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008 گزارش كارآموزي آموزشگاه كامپيوتر شريف ابهر پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع دانلود تحقیق گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت ترموديناميك تشكيل ذرات كاتاليست Ni براي رشد نانو لوله هاي كر