👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل

تحقیق حاضر با عنوان بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 183 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

افزايش نگراني  و آگاهي هاي عمومي نسبت به سلامت و حفاظت از محيط زيست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خريدهاي خود مسائل زيست محيطي را مد نظر قرار دهند. در برخي از کشورها اين چشم اندازهاي زيست محيطي موجب توسعه ي محصولاتي همچون شوينده هاي تجزيه پذير، محصولات غذايي ارگانيک و غيره شده است. همزمان با افزايش ميزان اهميت مسائل زيست محيطي و مفهوم مسئوليت اجتماعي در ميان مصرف کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خريد محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروري به نظر مي رسد.

هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير عوامل منتخب تأثيرگذار بر قصد خريد سبز مصرف کنندگان و نيز بررسي تأثير اعتقادات زيست محيطي آنها بر رفتار زيست محيطي شان مي باشد. داده هاي مورد نياز پژوهش از طريق توزيع پرسشنامه ا ي ساختار يافته  ميان نمونه اي 400 نفري از شهروندان شهر اردبيل جمع آوري گرديد و با استفاده از تکنيک مدل يابي معادلات ساختاري و نرم افزارهاي ليزرل و SPSS تحليل شدند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميان اعتقادات زيست محيطي و رفتار زيست محيطي مصرف کنندگان شکافي وجود ندارد، به علاوه عواملي همچون برندهاي شرکت هاي حامي محيط زيست،وجود فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي، نگرش افراد مبني برارتباطات بازاريابي بيشتر، دانش زيست محيطي و اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده بر قصد خريد سبز او تأثيرگذار مي باشند.

مقدمه

به نظر مي رسد امروزه مشکلات زيست محيطي، شهروندان، سازمان ها و موسسات سرتاسر جهان را بيشتر از 30 سال پيش نگران کرده است. از نخستين سال هاي دهه 80 بازاريابي بر اساس ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي شهرت زيادييافته است.عباراتي از قبيل 'دهه ي محيط زيست' يا 'دهه ي زمين' به دهه ي 1990 پيوند خورده است. در طول اين دهه، توجه به مسائل زيست محيطي و جامعه در تصميمات خريد مصرف کنندگان، اهميت ويژه اي پيدا کرده است.

در مطالعه‌اي که در سال 1992 در 16 کشور توسط «اتمن» انجام گرفت بيش از 50درصد از مصرفکنندگان در هر کشور بيان کردند که نسبت به محيط زيست علاقه مند و دلواپس شده‌اند.همچنين در مطالعه‌اي که در سال 1994 در استراليا انجام شد، نتايج نشان داد 84درصد از افراد معتقد بودند که در برابر محيط زيست مسئولند. اين افراد بيان کردند، رفتارشان را که شامل رفتار خريد است به خاطر مسائل زيست محيطي اصلاح کرده‌اند. نتايج مطالعه‌اي که در سال 1989 در آمريکا انجام گرفته است حاکي از آن است که 49 درصد از پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محيطي خريدشان را تغيير داده‌اند. همچنين مطالعات اداره آمار استراليا روي 16 هزار نفر نشان مي‌دهد که 75درصداز افراد نسبت به مسائل محيطي دلواپس هستند.

مسئله حفظ محيط زيست باعث شده است که مصرف کنندگان درباره محصولاتي که مي‌خرند بازانديشي کنند. امروزه بسياري ازمصرف کنندگان اين آمادگي را دارند که براي حمايت واقعي از محيط زيست براي محصولاتيکه استانداردهاي محيطي را رعايت مي‌کنند مبلغ بيشتري پرداخت کنند. همزمان شرکت ها که به دنبال راهي براي باقي ماندن در رقابت بودند، اين موضوعات جديد و مهم را وارد مديريت و تصميمات بازاريابي شان کردند. اخيراً به رابطه ميان رفتار مصرف کننده، بازاريابي و محيط زيست توجه زيادي مي شود.

به تدريج، سازمان ها مزيت هاي رقابتي گوناگون و فرصت هايي را کشف کردند که  که ناشي از اين رويکرد بوم شناختي و جالب توجه بود و واژه ي 'سبز' را وارد بسياري از فعاليت هاي آنها کرد. بنابراين، به موازات مفهوم مسؤليت اجتماعي بنگاه، مفهوم 'بازاريابي سبز' نيز رواج پيدا کرد.

واژه 'بازاريابي سبز' دربرگيرنده ي برنامه ريزي، توسعه و ترفيع محصولات يا خدماتي است که نيازهاي کيفيت، بازده، قيمت و خدمت دست يافتني  مصرف کننده  را برآورده کند بدون اينکه تأثير منفي و نامطلوبي روي محيط زيست در

رابطه با استفاده از مواد خام ، مصرف انرژي و غيره بگذارد. بايد بازاريابي سبز چيزي بيش از يک طريقه ي سبز براي بازاريابي، يا بازاريابي محصولاتي که سبز خوانده مي شوند باشد. واژه سبز بايد بطورهمزمان دربرگيرنده ي روش و محصول باشد. به همين علت بسياري از ايده هاي بازاريابي نيازمند توسعه و تحليل با استفاده از قوانين و يکپارچگي عبارات اقتصادي، علمي، آکادميک و اخلاقي هستند.

در طول چند دهه ي گذشته جهان شاهد رشد نمايي در شمار اخبار و فعاليت هايي است که توسط گروههاي حامي محيط زيست ترويج داده شده و روي صدمات زيست محيطي تمرکز کرده اند. بطور کلي، اين قبيل فعاليت ها در زمينه ي حفاظت و نگهداري از محيط زيست متمرکز شده و مترصد نشان دادن تأثير آن بر نگرش ها و رفتار مصرف کننده هستند.پژوهش هاي بين المللي نشان مي دهد که اين روزها مصرف کنندگان نسبت به محيط زيست بيشتر نگران هستند و به تدريج رفتار مصرفيشان را تغيير مي دهند. بنابراين، بازار جديدي براي محصولات ماندگار و پايدار پديد مي آيد که توسط مصرف کنندگان فعال تقويت مي شود، و اين راهي غيرمستقيم براي محافظت از محيط زيست است.

در اين نوشتارسعي بر اين است که با رويکردي دقيق‌تر به قصد خريدمصرف کنندگان در مورد خريد محصولات سبز پرداخته شود و تأثير عواملي از قبيل ارتباطات بازاريابي، تکنيک هاي نام گذاري ، تجربيات قبلي، هنجارهاي ذهني، دانش زيست محيطي، اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده و عوامل جمعيت شناختي بر قصد خريدمحصولات سبز، مورد آزمون قرارگيرند.

فهرست:

چکيده 1

فصل اول:کلياتتحقيق

1-1 مقدمه    3

1-2 بيان مساله    4

1-3 تاريخچه و پيشينه تحقيق    6

1-3-1 پيشينه خارجي    6

1-3-2 پيشينه داخلي    7

1-4 ضرورت و اهميت تحقيق    8

1-5 اهداف تحقيق    9

1-6 چارچوب نظري تحقيق    10   

1-6-1 رفتار سبز مصرف کننده 14

1-6-2 پاسخ مصرف کننده به بازاريابي سبز    14

1-6-3 تجربه پيشين    15

1-6-4 هنجارهاي ذهني    16

1-6-5 مصرف کننده در معرض ارتباطات بازاريابي قرار مي گيرد ......16

1-6-6 دانش زيست محيطي 17

1-6-7 اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده (PCE) ....17

1-6-8 عوامل جمعيت شناختي    18

1-7 مدل تحقيق    19

1-8 فرضيه هاي تحقيق    19

1-9 روش تحقيق    20

1-10 قلمرو زماني تحقيق    20

1-11 قلمرو موضوعي تحقيق    20

1-12 قلمرو مکاني تحقيق (جامعه آماري)    21

1-13 روش نمونه گيري و حجم نمونه    21

1-14 روش ها و ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات)    21

1-15 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها    21

1-16 شرح اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق    22

فصل دوم:ادبيات نظري و پيشينه تحقيق

بخش اول

2-1 مقدمه    26

2-2 بازاريابي    27

2-3 بازاريابي اجتماعي    28

2-4 مسئوليت اجتماعي    30

2-4-1 مفهوم مسئوليت اجتماعي    31

2-4-2 مسئوليت اجتماعي و مديريت سبز    33

2-4-3 سبز شدن مديريت    33

2-4-4 مسائل محيطي جهاني    34

2-4-5 چگونگي تبديل شدن به مديريت سبز و ايفاي مسئوليت اجتماعي    34

2-5 بازاريابي سبز    36

2-5-1 تاريخچه ي بازاريابي سبز    36

2-5-2 بازاريابي يا پايداري    38

2-5-3 تعريف بازاريابي سبز    39

2-5-4 سير تکاملي بازاربابي سبز    41

2-5-5 چالش بازاريابي سبز    42

2-5-6 چرا بازاريابي سبز؟    44

2-5-7 آميخته ي بازاريابي سبز    45

2-5-8 سطوح بازاريابي سبز    48

2-5-9 بخش بندي بازار سبز    49

2-6 مصرف کنندگان سبز    50

2-7 نوع شناسي مشتريان    51

2-8 مديريت محصولات سبز    51

2-9 بازاريابي سبز موثرترين راهبرد انجام مسئوليتهاي اجتماعي و زيست محيطي شرکتها    52

بخش دوم

2-10 ارزش ها و اعتقادات زيست محيطي    55

2-11 پاسخ مصرف کننده به بازاريابي سبز (برندهاي شرکت هاي حامي محيط زيست)    57

2-12 دانش زيست محيطي    58

2-13 تجربيات پيشين    59

2-14 هنجارهاي ذهني    61

2-15 اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده    62

2-16 ارتباطات بازاريابي    64

2-17 عوامل جمعيت شناختي    67

2-17-1 سن    68

2-17-2 جنسيت    68

2-17-3 تحصيلات    69

2-17-4وضعيت تأهل    70

2-18 رفتار مصرف کننده    70

2-18-1 رفتار مصرف کننده چيست؟    70

2-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده    71

2-18-3 تصميم گيري خريد    72

2-18-4 تصميم گيري چيست؟    72

2-18-5 قصدخريد    73

بخش سوم

2-19 پيشينهپژوهش    74

فصل سوم:روش شناسي پژوهش

3-1 مقدمه    80

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل گفتمان پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازارهای مالی (فصل دوم) تحقیق بررسی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز پاورپوینت نقش ویتامین ها در افزایش عملکرد ورزشکاران