👈 فروشگاه فایل 👉

ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

تحقیق حاضر با عنوانارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7 از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در114صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چکیده

این پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي گردشگري در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 150 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوري  داده ها بر اساس پرسش نامه محقق ساخته 40 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار آن در هر دو روش برای همه متغیرها بالای 7/0 به دست آمد. همین طور از روايي سازه و محتوا به منظور آزمون روايي پرسش نامه استفاده شد، که در روایی محتوا پرسش نامه به تأیید متخصصین مربوطه رسید و در روایی سازه یافته ها دال بر روا بودن پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسش نامه ها از طریق نرم افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی  و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه عوامل هفت گانه مدل 7p (محصول، قیمت، تبلیغات، مکان، افراد، فرآيند فروش محصول و یا ارائه خدمت و شواهد و امکانات فیزیکی بود) تأثیر معناداری بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز داشت.

واژه هاي كليدي: بازاریابی گردشگری، محصول، قیمت، تبلیغات، امکانات فیزیکی.

مقدمه

بازاریابی گردشگری یکی از مهمترین مولفه‌های مدیریت بازاریابی در عصر حاضر است که شامل پیش‌بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است، به طوری که فعالان این حوزه را در رقابت جدی با یکدیگر قرار داده است. اهمیت این مفهوم تا بدان جاست که کشورهای پیشرفته فعالیت‌های مهمی برای تقویت آن انجام داده¬اند از قبیل: همکاری نزدیک با تمام کشورهای همسایه، توسعه بخش‌های بازار گردشگری، تشویق ورود گردشگران در تمام مواقع سال و در نهایت، هدایت منابع بازاریابی به بخش‌هایی از بازار که گرایش به خرج کردن بیشتر دارند. تمامی این اقدام ها حاکی از نقش مهم بازاریابی گردشگری در تعیین سیاست‌های کشورها دارد. از این جهت، مطالعه و بررسی این موضوع مهم و ضروری است و یکی از انگیزه‌های پژوهش حاضر نیز افزایش آگاهی و توجه به این مقوله¬ی مهم در کشورمان است.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می‌گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می¬گردد و متغیرها و مؤلفه¬های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می-شود.

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه    12

1-2- بیان مسأله    12

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    14

1-4- اهداف پژوهش    17

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) - 18 اسلاید مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي مديران با بهره‌وري آنان پاورپوینت ایمنی در عملیات ساختمانی (41 اسلاید) تحقیق دیدگاه هاي مختلف حسابداری مقاله دامهای شیری