👈 فروشگاه فایل 👉

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش (AHP)

ارتباط با ما

... دانلود ...

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش (AHP)تحقیق حاضر با عنوان بررسی اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی  و غیر دولتی با استفاده از روش (AHP)  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 148 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده: امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نيز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این تحقیق ضمن بررسی معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر است که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با استفاده از نرم افزار (Excel)  و همچنین رابطه بین متغیرها با استفاده از نرم افزار (SPSS) بررسی گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین میزان رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است. کلید واژه: فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک مقدمه:سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و ... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان ، 2002).  دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان ، 2000). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز ، 2000).  با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جديدي از دارايي هاي سازماني نياز داريم. بطور كلي دارايي هاي سازماني را مي توان به 2 دسته كلي تقسيم كرد: 1- دارايي هاي مشهود: اين دارايي ها شامل دارايي هاي فيزيكي و مالي هستند كه بطور تقريباً كامل در ترازنامه شركت ها منعكس مي شود. و اين دارايي ها تحت اصول اقتصاد كميابي عمل مي كند يعني با استفاده بيشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته مي شود.2- دارايي هاي نامشهود: اين دارايي ها هم به 2 دسته كلي تقسيم مي شوند: 2-1: دارايي هاي نامشهودي كه به وسيله قانون حمايت شده اند و به آنها عنوان مالكيت معنوي را داده اند كه شامل حق امتيازها، كپي رايت ها، فرانشيز، علائم و مارك هاي تجاري و غيره است. برخي از موارد آن در ترازنامه منعكس مي¬شوند. 2-2: ساير دارايي هاي نامشهود كه شامل سرمايه هاي فكري است كه تحت اصول اقتصاد فراواني عمل مي كنند يعني با استفاده بيشتر از آنها از ارزش آنها كاسته نمي شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمي شوند (تايلز ، 2000).  تا اوايل دهه 1950، عامل اصلي عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه را عمدتاً كمبود سرمايه هاي مالي و فيزيكي مي پنداشتند. در چارچوب چنين طرز فكري، اين كشورها از راه هاي مختلف و با توسل به دوست و دشمن به كسب سرمايه مي پرداختند. اين امر، موجب تشديد وابستگي و تخريب بنيان هاي اقتصادي و سياسي اين قبيل كشورها مي شد. اما امروزه روشن شده كشورهايي كه از سازمان هاي قوي و نهادهاي اداري كارآمد و در عين حال از سرمايه هاي انساني كارا و متخصص برخوردارند، مي توانند سرمايه فيزيكي و مالي خود را به نحو مناسب تري جذب و در تسريع روند رشد و توسعه به كار گيرند. در اقتصاد نوين، توليد ثروت و رشد و ارزش آفريني عمدتاً از داراييهاي نامشهود (فكري) سرچشمه مي گيرد. لذا، سرمايه فكري منبع اصلي توسعه اقتصادي است. صنعت بانكداري به دليل ويژگيهايي كه دارد بايد در چرخه تجاري ساير صنايع باقي بماند. در سالهاي اخير صنعت بانكداري تحت تأثير آزادسازي مالي و جهاني سازي تغييرات قابل توجهي را در محيط كسب و كار خود بدست آورده كه اين تغييرات با رقابت شديد تركيب شده و فشار زيادي را بر بانك ها وارد آورده است. در محيط با ريسك بالا بانك ها نه تنها بايد نيروي كار، دارايي مالي و ساير دارايي هاي مشهود را بطور موثري با هم همسو نمايند، بلكه بايد توانايي خود را در مديريت سرمايه فكري به منظور دستيابي به عمليات پايدار بهبود دهند. براي صنعت بانكداري چگونگي استفاده از فنون مديريت دانش به منظور اندوختن سرمايه فكري در يك محيط به شدت در حال تغيير ضروري است. سرمايه فكري، كه از طريق يكپارچه كردن نظام مند دانش ايجاد مي شود در مورد بانك ها بيشتر صدق مي كند. زيرا دانش مورد نياز براي عمليات بانكداري نسبت به ساير صنايع پيچيده تر است. محيط پر مخاطره، بي ثباتي، و حساسيت بازار، از عناصر ذاتي عمليات بانكداري است. صنعت بانكداري، از جمله بافت هايي است كه به دلايل زير، منابع نامشهود را بيشتر مي توان در آن جستجو كرده و به اهميت استراتژيك آن ها دست يافت. نخست، برعكس مديران بخش توليدي كه هدف اصلي آنها سودآوري است، مديران سازمان هاي خدماتي تمايل دارند بيشتر اهداف چندگانه با ماهيت غيرمالي داشته باشند. دوم حتي اگر بخش هاي توليدي و خدماتي ورودي هاي كاري يكساني (مانند منابع انساني، دانش، پول، مواد خام، و كارخانه) را به كار ببرند، بخش خدمات استفاده بيشتري از دو منبع اول دارد كه دو منبع اول به طور قطع نامشهود هستند. در نهايت محصول نهايي سازمانهاي خدماتي، نامشهود است. بنابراين، بانك ها بايد دارايي هاي خود را از نوطبقه بندي كنند. همچنين بانك ها بايد درك كنند كه چگونه سرمايه فكري مي تواند اهداف راهبردي آن ها را محقق سازد. اين امر مستلزم كمّي كردن سهم سرمايه فكري در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانكي ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و نقصان شرايط رقابت با بانكداري جهاني و هم چنين، تازه تاسيس بودن بانك هاي خصوصي، بهره گيري از سرمايه فكري و دانش روز، عرصه گسترده اي است. كوشش در اين زمينه، به پيشرفت و دستاوردهاي قابل توجهي منتهي خواهد شد. اميد مي رود با بكارگيري تكنيك رتبه بندي شاخص هاي سرمايه فكري در اين پژوهش بتوان پيشنهادهاي سودمند و كاربردي براي توصيه به مديريت بانك هاي داخلي ارائه نمود. در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي و اولويت بندي معيارهاي مهم در شاخص هاي سرمايه فكري در بانك ها گامي مهم در اين خصوص برداشته شود. فهرست مطالب:عنوان    صفحهچکیده:    1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه    21-2- بيان مسئله و چارچوب نظري پژوهش    41-3- دلايل اهميت و ضرورت پژوهش    71-4- اهداف پژوهش    71-5- سوالات پژوهش    81-6- فرضيه پژوهش    81-7- روش پژوهش    81- 8- قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی)    81- 9- تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش    91- 10- ساختار پژوهش    101-11- خلاصه فصل    10فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق2-1- ادبيات نظري سرمايه فكري    112-2- مروري بر چشم انداز تاريخي سرمايه فكري    132-3- تعريف سرمايه فكري    152-4- انواع طبقه بندي اجزاي سرمايه فكري    172-5- شباهت ها    292-5-1- سرمايه انساني    292-5-2- سرمايه ساختاري (سازماني)    312-5-3- سرمايه ارتباطي (مشتري)‌    322-6- سنجش سرمايه فكري    332-6-1- دلايل سنجش سرمايه فكري    332-6-2- شاخص هاي متداول براي اندازه گيري سرمايه فكري    352-6-3- منافع و مزاياي اندازه گيري سرمايه فكري    422-6-4- مدل ها و روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري    442-6-4-1- مدل هاي سنجش غيرمالي سرمايه فكري    452-6-4-2- نمونه هايي از مدل هاي سنجش مالي سرمايه فكري    492-7- فرآيند تحليل سلسله مراتبي    512-7-1- انواع حالتهاي تصميم گيري    522-7-2- اصول فرآيند تحليل سلسه مراتبي    542-7-3- مزاياي فرآيند سلسله مراتبي    542-7-4- خصوصيات فرآيند تحليل سلسله مراتبي    562-7-5- محدوديت هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي    562-7-6- ساخت درخت سلسله مراتبي با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی    582-7-7- حل مسائل از طريق تكنيك سلسله مراتب    582-8- مروری بر پیشینه تحقیق    612-8-1- تحقیقات خارجی    612-8-2- تحقیقات داخلی    65فصل سوم: روش شناسی تحقیق3- 1- مقدمه    683- 2- فرضیه تحقیق    693- 3- روش تحقیق    693- 4- قلمرو تحقیق    693- 5- جامعه آماری    693- 5- 1- نمونه آماری    703- 6- روش جمع‌آوری داده‌ها    713- 7- روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها    743- 8- تجزیه و تحلیل داده‌ها :    753-8-1- روش AHP    753- 8-1-1- طراحی یک سلسله مراتب:    753-8-1-2- تعیین اولویتها :    763-8-1-3- استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی    783-8-1-4- انتخاب بهترین گزینه    783-8-1-5- نرخ سازگاری    783-8-2- مدل پژوهش    803-8-3- روش های رایانه ای:    80فصل چهارم: یافته های تحقیق4-1- مقدمه    814-2- توصیف نمونه:    824-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    824-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر تحصیلات    834-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر سن    844-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کار    854-3- تجزیه و تحلیل داده ها براساس AHP    864-3-1- ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم    864-3-1-1- هدف تصمیم گیری    864-3-1-2- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP    874-3-1-3- مراحل ارزیابی با استفاده از AHP    894-3-2- مقایسات زوجی    894-3-2-1- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای دولتی    894-3-2-2- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر    954-3-2-3-  استخراج اولویتها از جدول مقایسه گروهی    964-3-2-4- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه    974-3-5- محاسبه نرخ سازگاری    994-3-5-1- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی    994-3-5-2- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص سرمایه ساختاری    1014-3-5-3- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص های سرمایه مشتری    1024-3-5-4- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری    1034-3-6- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای غیردولتی    1044-3-7- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر    1094-3-8- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه    1104-3-9- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی    1124-3-10- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری    1164-4- فرضیه تحقیق:    1174-5- نتیجه گیری    118فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه    1205-2- مرور مختصر بر مسأله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق    1215-3- نتیجه گیری    1235-3-1-  ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای دولتی    1245-3-2- اولويت بندي گزينه ها با در نظر گرفتن كليه معيارها در بانکهای دولتی    1255-3-3- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای غیردولتی    1265-3-4- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای غیردولتی    1275-4- پیشنهادات    1295-5- محدودیتهای تحقیق    132منابع فارسی    133منابع انگلیسی    134چکیده انگلیسی138

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم قاب ساختمانی مهاربند کمانش تاب پاورپوینت بررسی تغییرات آیین نامه ای و اعمال آنها در طراحی سوله (39 اسلاید) تحقیق نظريه فطرت در قرآن عصر چنگيز خان و تيمور لنگ مقاله رسانه ها ؛سياست و ارتباط بين فرهنگي