👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر

تحقیق حاضر با عنوان مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 128 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

 هدف تحقيق حاضر، بررسي رويه هاي حسابداري دامپروري پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي شماره 41  و سيستمهاي هزينه يابي گاو و شير در ايران در بخش هاي دولتي و خصوصي مي باشد. نهايتاً ميزان تطابق رويه هاي پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي 41 با سيستمهاي موجود در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

 به اين ترتيب بخش كتابخانه اي پژوهش حاضر با صلاحديد اساتيد محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبيات حسابداري استخراج گرديد و مبناي طراحي سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقيق قرار گرفت. در بخش ميداني تحقيق، اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. جامعه آماري مورد بررسي شامل گاوداري هاي استان تهران بوده است.

اين تحقيق شامل پنج فرضيه مي باشد. فرضيه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسي قرار داده و به دو فرضيه فرعي قابل تقسيم است. فرضيه فرعي اول فعال بودن بازار شير استان تهران و فرضيه فرعي دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح مي نمايد. نتايج فرضيه هاي فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معني داري 05/0 انجام شده و نشان مي دهد كه اين فرضيه مورد پذيرش قرار مي گيرد.

فرضيه دوم در ارتباط با اين مسئله مطرح شده است كه اثر تغييرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شير قادر است تغييرات در اين دارايي ها را به نحو مناسب تري نشان دهد. اين فرضيه نيز با روش t-Test در سطح معني داري 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و پذيرفته شده است.

فرضيه سوم عدم امكان تعيين ارزش منصفانه را براي تعيين بهاي تمام شده شير و فرضيه چهارم امكان تعيين ارزش منصفانه را براي تعيين بهاي تمام شده گاو در استان تهران مطرح مي نمايد. اين فرضيه ها به همان روش و در سطح معني داري 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و قبول شده اند.

 فرضيه پنجم در ارتباط با عدم پذيرش تغيير روش هزينه يابي گاو و شير و پيروي از روش پيشنهاد شده در استاندارد 41، توسط دامداري هاي استان تهران مي باشد. اين فرضيه نيز به روش t-Test در سطح معني داري 05/0 آزمون شده و مورد پذيرش قرار گرفته است.

در پايان نيز نظرات و پيشنهادات محقق درباره پژوهش حاضر، همراه با محدوديت هايي كه حين انجام تحقيق به وجود آمده اند عنوان شده است. 

مقدمه

دامداري در ايران داراي سابقه طولاني است كه تا چند دهه قبل صرفاً براي رفع نياز خانوادگي مورد بهره برداري قرار مي گرفت و تنها مازاد نيازهاي شخصي به بازار عرضه مي شد. در آن زمان دامپروري به عنوان يك صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتي هم براي نگهداري حساب و تعيين قيمت تمام شده دام و محصولات دامي و اطلاع از سود و زيان عمليات توليدي ضروري به نظر نمي رسيد. با افزايش جمعيت از يك سو و محدوديت منابع طبيعي لازم براي دامپروري به روش سنتي و پيشرفت تكنولوژي در توليد صنعتي دامپروري از سوي ديگر، سرمايه گذاري بخشهاي دولتي و خصوصي در جهت توسعه بخش دامپروري براي تامين نيازهاي جامعه اجتناب ناپذير شد.

فهرست مطالب

چكيده:    1

مقدمه:    3

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه    5

2-1 تاریخچه مطالعاتی    5

3-1بیان مسئله    7

4-1اهداف تحقیق و ضرورت آن    7

5-1چهار چوب نظری تحقیق    8

6-1فرضيات تحقیق    8

7-1 حدود مطالعاتی    9

8-1تعریف واژه ها و اصطلاحات    9

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه    13

2-2- رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در سراسر دنيا    14

1-2-2 ايالات متحده آمريكا    14

1-1-2-2 موارد عدول از GAAP    17

2-1-2-2 دام هاي مادر توليد مثلي كه در خود واحد پرورش داده شده اند:    18

3-1-2-2 مالياتهاي معوق    18

4-1-2-2 حسابداري موجودي بذر و دام    18

5-1-2-2 اقلام موجودي آماده فروش مجدد:    18

6-1-2-2 نحوه برخورد با اقلام موجودي (غير از دام توليد مثلي)    19

7-1-2-2 نحوه برخورد با دام توليد مثلي (داشتي) كه در دامداري يا مزرعه پرورش داده شده باشند:    21

8-1-2-2 روش هزينه يابي جذبي كامل:    23

9-1-2-2 نحوه برخورد با موجودي دامهاي توليد مثلي خريداري شده:    24

10-1-2-2 شناسائي درآمدـ فروش موجودي دامهاي توليد مثلي:    25

11-1-2-2 روشهاي ارزشگذاري:    25

2-2-2 اروپا    26

1-2-2-2 شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها    27

2-2-2-2  متدولوژي حسابداري FADN:    29

3-2-2 كانادا    33

4-2-2 انگلستان    35

5-2-2 استراليا    35

6-2-2 نيوزلند    36

7-2-2 هنگ كنگ    38

8-2-2 آفريقاي جنوبي    38

3-2 بخش دوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو وشير طبق استاندارد بين المللي شماره 41    41

4-2 بخش سوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در ايران    44

1-4-2 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي    45

2-4-2 بنياد مستضعفان:    48

1-2-4-2 نحوه محاسبات قيمت تمام شده توليدات دامداري:    50

2-2-4-2 بازيافت هزينه خوراك مصرفي از طريق كود توليدي دامداري    56

3-4-2  بهاي تمام شده در گاوداريهاي خصوصي    57

1-3-4-2 نحوه تفكيك و نگهداري دامها:    58

2-3-4-2  طبقه بندي دامها در صورتهاي مالي    60

3-3-4-2 نحوه تخصيص هزينه استهلاك دامهاي شيري    61

4-3-4-2 نحوه محاسبه بهاي تمام شده جنين    61

5-3-4-2 نحوه برخورد با گوساله هاي مرده زا (پس از 5/6 ماهگي)    61

6-3-4-2 وجوه افتراق و اشتراك با استاندارد بين المللي شماره41    64

5-2 سوابق تحقیق و سيستمهاي پيشنهادي    67

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه    72

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل مطالعات و رساله معماري طراحی خانه آواز دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی و احساس تعلق به مدرسه پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی پاورپوینت شهرسازی ارزش‌گرا و جايگاه سيما و منظر شهری