👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 100 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده:

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.  یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در  تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ،  در اين پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی  تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS   و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.

مقدمه:

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

فهرست مطالب

چكيده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه    4

2-1 تاریخچه مطالعاتی    4

3-1 بیان مسئه تحقیق    5

4-1 چارچوب نظری تحقیق    7

5-1 فرضیه های تحقیق    10

6-1 اهداف تحقیق    11

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    11

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:    12

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه    15

2-2-مبانی نظری تحقیق    16

1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان    16

2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی:    17

3-2 مفاهیم سود در حسابداری:    17

1-3-2-مفهوم اقتصادي سود    18

2-3-2-پيدايش نظريه كيفيت سود    19

3-3-2-مفهوم كيفيت سود    20

4-3-2-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود    21

4-2-مباني نظري مربوط به مديريت سود    23

1-4-2 تئوری بازار کارآ    25

2-4-2 تأثیر کارایی:    26

3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ    26

4-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ    27

5-4-2 بازار چطور کارآ می شود    28

6-4-2 درجات کارایی    28

5-2 مدل هاي اندازه گيري مديريت سود    29

1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدي اختياري (مدل جونز ، 1991)     29

2-5-2-مدل اقلام تعهدي يگانه     32

3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدي     33

4-5-2-مدل توزيعي     35

6-2 کارایی سرمایه گذاری    35

7-2 پیشینه تحقیق    40

1-7-2 تحقیقات خارجی:    40

2-7-2 تحقیقات داخلی    44

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه    46

2-3 روش تحقیق    46

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری    47

1-4-3متغیر وابسته:    48

1-1-4-3کارایی سرمایه گذاری:    48

2-4-3متغیر مستقل    49

5-3 حدود مطالعاتی    51

1-5-3 قلمرو  مکانی تحقیق    51

2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق    51

3-5-3 قلمرو موضوعي تحقیق    52

6-3 روش های جمع آوری اطلاعات    52

7-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات    52

1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:    53

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏    59

2-4  شا خص های توصیفی متغیرها    59

3-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحق

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نور در ارگونومی پاورپوینت مجموعه پزشکی تفریحی و درمانی آبی در چیتگر تحقیق تاسیسات گرمایشی مقاله آرسنیک نحوه جذب و خطرات دانلود مقاله در مورد اندازه گیری