👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدل برايسون و برنامه ریزی استراتژیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مدل برايسون و برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت مدل برايسون و برنامه ریزی استراتژیک

مدل برایسون

اين مدل شامل يك فرايند پيوسته (مطابق با تعريف برنامه ريزي) و تكرارپذير مي‌باشد كه پيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه مي‌يابد.

از خصوصيات اين فرايند اين است كه نتايج حاصل از هر مرحله مي‌تواند در بازنگري يا تكميل مراحل پيش از آن مورد استفاده قرار گيرند.

مراحل فرايند برنامه ریزی استراتژیک در مدل برايسون به شرح زير مي‌باشد:

توافق اوليه: در اين مرحله ضرورت برنامه ريزي استراتژيك براي سازمان مورد برنامه ريزي بررسي شده و آشنايي با اين نوع برنامه ريزي حاصل مي‌شود. سازمانها، واحدها، گروهها يا افرادي كه بايد در برنامه ریزی درگير شوند مشخص گرديده و توجيه مي‌شوند. مراحلي كه در برنامه ريزي بايد انجام شوند شرح داده مي‌شوند. روش انجام برنامه ريزي، زمانبندي انجام، آيين‌نامه‌هاي مورد نياز براي جلسات و نحوة گزارش‌دهي مشخص مي‌گردند. منابع و امكانات لازم تعيين مي‌گردند.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ورزش و ادیان مروری بر نفس گیری د ر کرال سینه جايگاه روانكاوي در تاريخ روان شناسي پليمر 02 (كاربرد پليمر شدن امولسيوني در تهية نانو كامپوزيت ها و امولسيونها ) طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي گوشت قرمز