👈 فروشگاه فایل 👉

روان شناسی تربیتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

روان شناسی تربیتی

” رویکرد شناختی ”

رویکرد شناختی با فرایندهایی مانند ادراک،به خاطر سپردن، استدلال،تصمیم گیری،حل مسئله، و نیز رابطه اینها با رفتار سروکار دارند.

این دیدگاه واکنشی در مقابل محدودیتهای دیدگاه رفتاری است.

در این دیدگاه بر اساس مقایسه ذهن انسان با کامپیوتر به نتایج جالبی رسید ند.

” رویکرد روانکاوی ”

در رویکرد روانکاوی تاکید بر انگیزه های ناهشیار است که ریشه در تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ی واپس رانده دارد.

همزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، فروید روانکاوی را در اوایل قرن بیستم در اروپا پایه گذاری کرد.

فرض بنیادی در این نظریه این است که بخش عمده رفتار،ریشه در فرایندهای ناهشیار دارد.

تفاوت هد فهای رفتاری و هد فهای غیر رفتاری

نمونه هدف های رفتاری:

فایده طبقه بندی کردن اشیا را بیان بکند.

علت های مهم سقوط ساسانیان را توضیح دهد.

فاعل،فعل،و مفعول جمله های کتاب را معین کند.

اتم را تعریف کند.

نمونه هدف های غير رفتاری:

معنی و مفهوم طبقه بندی کردن را بفهمد.

تاریخ ساسانیان را بداند.

دستور زبان فارسی را درک کند.

تعریف اتم را بداند.

سبکهای یادگیری شناختی:

1. سبکهای وابسته به زمینه(کلی نگر) و نابسته به زمینه(تحلیلی نگر)

2. سبکهای تکانشی و تاملی (سرعت یادگیری)

3. سبکهای همگرا،واگرا،جذب کننده ،و انطباق یابنده

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری بازارهای سنتی پاورپوینت سکته مغزی دانلود پاورپوینت با موضوع زیست‌شناسی جانوری(جزوه درسی) بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD دانلود مقاله فسیل ها