👈 فروشگاه فایل 👉

آسیب شنا سی خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

آسیب شنا سی خانواده

خانواده : نزدیک ترین و مداوم ترین ارتباطات اجتماعی را فراهم می سازد . فرد در خانواده رشد می کند و پایه های اصلی شخصیت و خصوصیات رفتاری او شکل می گیرد

آموخته های مستقیم و غیر مستقیم در خانواده بر سلامت روان آنها تاثیر می گذارد .

جامعه سالم : از خانواده های سالم تشکیل یافته و خانواده سالم از افراد سالم

والدین : موظفند در خانواده شرایطی بو جود آورند تا فرزندان در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخلاقی و مذهبی رشد و تکامل یابند

تعریف آسیب شناسی

آسیب شناسی خانواده : مطالعه عواملی که سلامت ،دوام و استحکام خانواده را تهدید می کند و ازدواج پایدار و موفق را آسیب پذیر می سازد

هدف : شناسایی عوامل ناپایدار و گسسته شدن ارکان خانواده

زیرا :

ریشه اکثر مشکلات رفتاری ،اجتماعی ،عاطفی

افراد جامعه از خانواده بحرانی سرچشمه می گیرد.

عواملی که پس از ازدواج سلامت خانواده را تهدید می کند

عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترک

توانایی در دانایی است .

شناخت تفاوت های زن مرد ، آیین همسر داری حقوق متقابل و....

سست شدن باورهای مذهبی

یکی از مهمترین عاملی که سلامت خانواده را تهدید میکند عدم پایبندی به باورهای مذهبی و اصول اخلاقی است .

گذاشتن قرآن روی سفره عقد

اعتقاد زن و شوهر به قرآن و عمل به آن

حضور خدا و اعتقاد به ناظر بودن او بر اعمال ،رفتار و گفتار انسان .

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

خدایش در همه حال از بلا نگه دارد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی پاورپوینت درمورد احتمال یا اندازه گیری شانس(فصل نهم ریاضی سال هفتم) مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری و اقسام فرار (فصل دوم) پاورپوینت واحد همسایگی (26 اسلاید) کارورزی حسابرسی