👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ماهیت هنر در عرفان اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت ماهیت هنر در عرفان اسلامی

توضیحات:

فایل پاورپوینت ماهیت هنر در عرفان اسلامی،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

هنر از منظر ایرانیان:

در زبان فارسی، مرکب از دو واژه «سو» یا «هو» و «نره» به معنی نیک و نیکمرد است؛ به عبارتی یعنی انسان نیک.

در گاتها، هنر صفت اهورامزدا است. در همه متون متأثر از گاتها و اوستا هنر نوعی فضیلت محسوب می شود که نسبت نزدیکی با خرد و پارسایی دارد.

همچنین «هو» مترادف با «هوش» نیز عنوان شده است. اگر هوش را مترادف با «خوش» در فارسی امروزی فرض کنیم،در این صورت نسبت آشکار و مستقیمی بین زیبایی و خیر بیان می شود، آنچه امروزه هنر خوانده می شود ، در گذشته غالبا صنعت خوانده می شد.صنعت همچون تخنه به معنای ساختن است،اما درجات مختلفی داشته و بسته به اینکه چه چیزی را و چگونه و با چه هدفی بسازد ارزش و اهمیت آن نیز تفاوت داشته است.

و...

فهرست مطالب:

چیستی هنر

هنر از منظر ایرانیان

چیستی هنر اسلامی

مشخصه های هنر اسلامی

هویت در هنر اسلامی

ویژگی های هویتی در هنر اسلامی

تبیین ماهیت هنر اسلامی

عرفان اسلامی

عرفان در قرآن

ارتباط هنر و عرفان

جمع بندی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت تناسبات بصری(9 اسلاید)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مسجد شیخ لطف اله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش یادگیری در حد تسلط (فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی کانالهای توزیع (فصل دوم پایان نامه) جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM عقاب