👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آموزش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی

مقاله آموزش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی

بخشی از متن:

آموزش مهارت های رویارویی

هدف بخش مهارت های مواجح درمانی با سوء مصرف مواد مخدر در فرد مبتلا به اسکیزوفرنی دادن اطلاعات به درمانجویان برای افزایش انگیزه آنان به قصد اجتناب از مواد و یاد دادن مهارت های مواجحه ای است که احتمال موفقیت آنان را افزایش می دهد.به  اعضای گروه درباره شیمی اعصاب در اسکیزوفرنی و تاثیر منفی الکل . مواد مخدر بر داروهای ضد روان پریشی و تشدید نشانه های اسکیزوفرنی توضیحات مقدماتی داده می شود آنان یاد میگیرند که چگونه عادات و هوس ها  بر مصرف مواد مخدر و الکل تاثیر میگذارد و تشویق می شوند تا اشخاص و مکان ها و اشیایی را که مصرف مواد و الکل را تحریک میکنند و همچنین موقعیت های پر مخاطره را برای کسی که می خواهد پاک بماند یا مصرف را کاهش دهد شناسایی کنند به اعضا کمک می شود تا شیوه های مواجحی خاص خود و فعالیت برای رسیدن به هدف کاهش مصرف مواد را با استفاده از اطلاعات شخصی در باره عوامل محرک و موقعیت های پر مخاطره تشکیل دهند اگر چه لازم است برای عرضه این اطلاعات از طرح آموزشی استفاده شود. اعضای گروه به سخنرانی پاسخ مثبت نمی دهند. درمانگر نباید پیش از 5 ذقیقه مشارکت دادن یکی از اعضای گروه صحبت کنند. در جدول 4-9 برخی از شیوه های جلوگیری از تبدیل شدن این آموزش به کلاس سخنرانی آمده است.

مشکلاتی که درمان جویان در دست یابی به هدف های خود با آنها مواجح می شوند اغلب حاکی از شکل گیری شیوه های مواجهه است. وقتی درباره میل یا هوس اعضای گروه و تلاش آنان برای جتناب از مصرف صحیت میکنیم ، به انان توضیح می دهیم که با یکدیگر کار خواهیم کرد تا شیوه های اجتناب و خودداری از پذیرش را یاد بگیرند و این یادگیری به آنها کمک میکند از مواد پرهیز کنند و به هدف هایشان برسند. همچنین به آنها کمک میکنیم تا در هدف هایی که بیش از حد جاه طلبانه است تجدید نظر کنند و هدف هایی را برگزینند که بیشتر قابل دستیابی اند. در مواردی که امکان پذیر باشد مهارت های مواجهه ای را برای اجرای نقش انتخاب میکنیم که به درمانجو کمک کند با موقعیت های پر مخاطره روبه رو شوند.

درخواست از یکی از اعضای گروه برای خلاصه کردن یا تکرار یک بخش: هرچه درمانجویان مطالب را بیشتر با واژه های خود بیان کنند نکات مهم را بهتر جذب خواهند کرد.(برای مثال < خوب، فلانی میتوانی برای مان توضیح بدهی دوپامین چیست؟>،<درست است دوپامین نوعی ماده در مغز است که در اسکیزوفرنی مشکل ایجاد میکنند>).

-پرسیدن درباره یک تجربه شخصی مربوط(برای مثال:<فلانی میتوانی درباره موقعی فکر کنی که بعداز مصرف مقداری مواد حاب بدی پیدا میکنی؟>.درمانگر با این کار در جستجوی مثالی است که درمانجو شناسایی کند و شاید حتی دقیقا مشخص کند از چه چیزی مصرف الکل یا دارو میترسد.

-برقرای ارتباط بین مطالب آموزشی و اطلاعاتی که درمانجو داده است(برای مثال اشاره به مطالب به دست آمده از جلسات مصاحبه آموزشی یا از تعیین هدف ).

-نپرسیدن سوال هایی که منجر به پاسخ های بله-نه یا تکواژه ای می شود(برای مثال< آیا واضح است؟>،<آیا همه متوجه شده اید؟>،آیا در این مورد سوالی ندارید؟>).

-پرسیدن سوال های هدایت کننده ای که درمانجویان را وادار به توضیح دادن نکاتی با واژه های خودشان میکنند( برای مثال <بنابراین ، فلانی ایا میتوانی بگویی چرا کوکائین موجب وخیم تر شدن اسکیزوفرنی شما می شود؟>،<فلانی ، آیا میتوانی روی این نمودار به ما نشان بدهی وقتی داروهایت را میخوری چه اتفاقی می افتد؟ خیلی خوب،حالا اگر مواد مخدر مصرف کنی چه اتفاقی می افتد؟>).

                                                                                                        

لازم است درمانگران موقعیت های پرمخاطره فردی را به انواع موقعیت های پر مخاطره ای که جنبه عمومی تر دارند تعمیم دهند برای مثال:

درمناجو: من نتوانستم به هدف خودداری از مصرف به مدت 3 روز دست پیدا کنم.

درمانگر:چه چیزی مانع شد؟

درمانجو:دوستم آمد و به من پیشنهاد کرد و من واقعا کسل بودم.

در این مورد اگر چه واقعیت این است که  درمانجو یک موقعیت شخصی پر مخاطره را توصیف می کند، مضمون این موقعیت را می توان به عنوان یک طبقه پر مخاطره کلی بیان کرد: کسل بودن یا ملالت.

این تعمیم موقعیت های فردی پر مخاطره به 3 دلیل اهمیت دارد:

1-موجب حفظ مربوط بودن اطلاعات فرد به همه اعضای گروه می شود و به مشارکت فعال همه کمک می کند.

2-محدودیت توانایی شناختی اشخاص مبتلا به اسکیزوفرنی موجب اهمیت محدود کردن اطلاعات به معدودی موضوع و مسئله اصلی می شود که لازم است برای افزایش یادگیری به کرات تکرار شود.

3-چون این آموزش به شیوه گروهی و با توجه به نارسایی های شناختی احتمالی اعضای گروه با آنها مواجه می گردد، وجود ندارد

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله فضایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر تحقیق درباره ماهيت بيعت هاي پيامبر تحقیق اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC راه های کاهش اقدام به خودكشي در بين دانش آموزان آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80