👈 فروشگاه فایل 👉

کاملترین گزارش کارورزی دو (2) دانشگاه فرهنگیان

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاملترین گزارش کارورزی دو (2) دانشگاه فرهنگیان

کاملترین گزارش کارورزی دو (2) دانشگاه فرهنگیان 

دارای چند فعالیت یادگیری همراه با جدول گام ها و روایت کامل از نحوه فعالیت ها

+  کدگذاری کامل

پیشگفتار

در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌های یادگیری این نکته مهم است که دانشجویان کارورزی  با این حقیقت روبرو شوند که بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت، پیچیده و به هم پیوسته  و وابسته به زمینه‌اند.

از این رو فرصت‌های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی 2، به دنبال آن است تا دانشجویان را در معرض دانش کاربردی که ترکیبی  از انواع مختلف دانش بیانی، رویه‏ای، موقعیتی، فراشناختی است قرار دهد.

آن‌چه مهم است این است که دانشجویان در فعالیت‌های یادگیری انتخاب شده، درگیر شوند و در صورت لزوم مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون ببینند و در تمرین معلمی، ملزم شوند برای انجام هر فعالیت یادگیری،  به تدوین برنامه، مشخص‌کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازند و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری، علت موفقیت و یا عدم موفقیت خود را بیابند و در صورت نیاز مجدداً به تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه بپردازند.

چکیده

این گزارش ،گزارش کارورزی 2 مربوط به واحد درس عملی کارورزی است که در این گزارش سعی شده است طراحی فعالیت آموزشی از قبیل (درگیر نمودن دانش آموزان ،فعالیت یادگیری برای مرور مباحث ، سنجش آموخته ها و . . . ) آورده شود که در کلاس کارورزی  خود بنده در مدرسه راضیه اجرا شده است . جمع آوری اطلاعات براساس مشاهده مستقیم و مصاحبه و چک لیست و مطالعه منابع علمی معتبر انجام گرفته است . کارورزی فرصت به کار بستن آموخته های نظری به صورت عملی در محیط واقعی تربیتی است. هدف از کارورزی 2 قرار گرفتن دانشجو معلم در معرض تكاليف اصيل است و توانایی تأمل در عمل رابه طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند آموزش (فردی، گروه‌ های کوچک/گروه‌های بزرگ) و نهایتاً اجرای مستقل فعالیت‌های یادگیری در سطح کلاس درس کسب کندو به  درک صحیحی نسبت به آن‌چه در کلاس جریان دارد دست یابد.

فهرست مطالب                                                                                                              

مقدمه  

طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن شناختی دانش آموزان 

شرح فعالیت  

روایت پژوهی  

کدگذاری  

طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  

شرح فعالیت  

روایت پژوهی  

کدگذاری  

طراحی فعالیت یادگیری برای یکی از موضوعات درسی 

شرح فعالیت  

روایت پژوهی  

کدگذاری  

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع بد فهمی دانش آموزان 

شرح فعالیت  

روایت پژوهی  

کدگذاری 

نتیجه پایانی  

منابع  

مقدمه

آموزش اثر بخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه ، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند.

برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفت و گو برای تعدیل ، تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند . این فرایند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارتهای یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه ای مداوم ختم می شود .مطالعه مسائل آموزشی ـ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی ، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع (با پشتوانه نظری و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله ای آموزشی و تربیتی تدارک ببیند.

در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی ـ آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهش ها ـ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است .

آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی که ارتباطی منطقی چه از جهت کلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود فرایند آموزش و آموختن محال وغیر ممکن بوده و بی تردید به شکست می انجامد .آن چیزی که دانش آموزان را به فراگیری بیشتر وبهتر تشویق می کند ،اشتیاق او برای حضور در کلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است در این شرایط دانش آموز حضور در کلاس را آزادی تلقی می کند و برای حضور در کلاس مشتاق می شود.

بهترین روشهای آموزشی که می تواند بین معلم و دانش آموز ارتباط مطلوبی برقرار کند و به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک کند عبارتند از : آموزش گروهی ، آموزش مستقیم ، آموزش مستقل یا غیر وابسته و آموزش ترکیبی یا مختلط که در مورد هر یک از آنها در بخش های بعدی توضیحاتی داده می شود.

فعالیت های یادگیری فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم ، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری است. ازانواع یادگیری که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از : درگیری تحصیلی ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ،مهارت های تفکر ، طراحی تکلیف ، رفع بد فهمی ، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان.

بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت ، پیچیده و وابسته به زمینه اند دانشجو معلم در کارورزی با ترکیبی از این فعالیت های یادگیری درگیر می شود که مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف می بیند و برایش نوعی تجربه ی معلمی اتفاق می افتد.

دانشجو معلم باید برای انجام هر فعالیت یادگیری ، به تدوین برنامه ، مشخص کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازد و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری ، علت موفقیت یا عدم موفقیت خود را بیابد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان مبانی نظری و وپیشینه پژوهش جهانی شدن و تورم (فصل دوم) پیشینه تحقیق ومبانی نظری مفهوم دانش و انواع آن تحقیق پرورش ماهی مقاله فیزیولوژی روانی فشار روانی