👈 فروشگاه فایل 👉

امتناع از رفتن به مدرسه ،سبب شناسی ،پیشگیری و درمان به همراه توصیه هایی برای والدین

ارتباط با ما

... دانلود ...

امتناع از رفتن به مدرسه ،سبب شناسی ،پیشگیری و درمان به همراه توصیه هایی برای والدین

امتناع از رفتن به مدرسه ،سبب شناسی ،پیشگیری و درمان به همراه توصیه هایی برای والدین

چکیده

ترس یک حالت هیجانی نسبت به خطر یا یک محرک مضر است که شخص از آن آگاه است.نخستین محیطی که کودک در آن چشم به جهان می گشاید، خانواده است،بنابراین کاملا طبیعی است که دور شدن از خانواده برای کودک به معنای از دست دادن یک محیط مانوس باشد و در ان ایجاد ترس کند.ترس غیرمنطقی از مدرسه در واقع به معنی امتناع از مدرسه رفتن است و یکی از نشانه های اضطراب جدایی از والدین،خانه و خانواده یا شرایطی است که به آن وابسته است.ترس از مدرسه یک پدیده روانی- اجتماعی در زندگی کودک است و مهمترین علت آن اضطراب جدایی است برای رفع این مسئله باید کودک در معرض اجتماع باشد و مسئولان مدرسه نیز باید توجه دقیق به رفتار کودک داشته باشند به دلیل تاثیر سوء ترس های دوران کودکی در رشد خلاقیت،یادگیری و بروز اختلالات در بزرگسالی در این مقاله به بررسی مفهوم امتناع از مدرسه،دلایل،پیشگیری و درمان آن پرداخته شده است.

کلیدواژه:امتناع،سبب شناسی ،مدرسه،کودک،,والدین.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) تحقیق درباره ساختار بلوری جامدات پاورپوینت در مورد حضرت محمد تحقیق اندازه گيري محل و تهيۀ نقشۀ پايه مقاله حرفه حسابرسی