👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا

تحقیق حاضر با عنوان بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در175صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چکیده

این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی در صنایع راهبردی کشور است. با توجه به ماهیت فناور محور بودن این صنایع، دانش فنی به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری يكي از مهم‌ترين و راهبردي‌ترين انواع منابع و دارايي‌های نامشهود محسوب می شود. در راستای اهداف پژوهش مبنی بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش-گذاری دانش فنی، ابتدا سعی شده با تبیین و مفهوم شناسی دانش فنی، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزش گذاری آن از ادبیات موضوع استخراج شوند. در ادامه به منظور تحقق اهداف و بررسی فرضیه های پژوهش، از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد دو سازمان صنعتی از محدودۀ اجرایی پژوهش انتخاب شدند. سپس با طراحی پرسش نامه های مناسب با اهداف پژوهش، داده های موردنظر جمع آوری گردید. سپس با تجزیه و تحلیل داده های پژوهش تعداد نوزده عامل به عنوان عوامل موثر در ارزش گذاری تعیین شدند که بر اساس این عوامل سه فرضیۀ پژوهش از طریق آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه به پذیرش هر سه فرضیه موردنظر اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی از طریق اجرای تکنیک سلسله مراتبی تعیین گردید. 

مقدمه

با توجه به رشد فزايندۀ اهميت و نقش دارايي‌هاي نامشهود در خلق ارزش، در حال حاضر موضوع مدیریت و ارزش گذاری دارایی های نامشهود در سازمان های کنونی از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ که در همین راستا در حال حاضر ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود در صنايع استراتژيك كشور اهمیت زیادی یافته است. بر این اساس، در حال حاظر تلاش‌‌هاي زيادي در جهت ارزش‌گذاري اين دارايي‌هاي انجام شده است. اما از آن‌جايي كه اين دارايي‌ها، ماهيتي نامشهود دارند ارزش‌گذاري آن‌ها امري مشكل است. همچنین مشکل دیگری که در زمینۀ ارزش گذاری آن ها وجود دارد، تنوع و تعدد انواع و مصادیق این دارایی ها در سازمان ها هستند.

از این رو، در ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود ابتدا باید آنچه که قرار است ارزش گذاری شود مشخص گردد. بر این اساس با توجه به فناوری محور بودن صنایع راهبردی موردنظر، دانش فنی به عنوان يكي از مهم‌ترين و راهبردي‌ترين انواع اين دارايي‌ها شناخته می شود. در این راستا به منظور ارزش گذاری دانش فنی، این پژوهش درصدد است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری این دانش، گامی در جهت ارزش گذاری دانش فنی در این صنایع بردارد.

در راستای تحقق اهداف موردنظر، در پژوهش ابتدا به مفهوم شناسی دانش فنی پرداخته و با بهره-گیری از مطالب بررسی شده، ماهیت و ابعاد آن تعیین می گردد. سپس با بررسی روش های ارزش-گذاری این دانش، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزش گذاری دانش فنی انتخاب می گردند. در ادامه با انجام مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به بررسی موثر بودن این عوامل از دیدگاه پاسخ دهندگان پرداخته و در نهایت اهمیت نسبی و وزن هر یک از این عوامل در ارزش گذاری دانش فنی تعیین می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات تحقیق    5

1-1.    بیان مساله    6

1-2.    هدفهای تحقیق    7

1-3.    اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن    7

1-4.    فرضیه های تحقیق    8

1-5.    الگوی تحقیق    8

1-6.    تعاریف متغیرهای تحقیق    9

1-7.    روش تحقیق    10

1-8.    قلمرو تحقیق    10

1-9.    جامعه آماری و روش نمونه گیری    11

فصل 2: ادبیات پژوهش    12

2-1.    مقدمه    13

2-2.    تبارشناسی ناملموسها و جایگاه دانش فنی در آن    14

2-2-1.    جایگاه دانش فنی در بافت حسابداری      17

2-2-2.    جایگاه دانش فنی در بافت قیمت گذاری انتقال    20

2-2-3.    جایگاه دانش فنی در بافت مدیریت         21

2-3.    مفهوم شناسی دانش فنی    31

2-3-1.    ارتباط دانش فنی با  فناوری…………...    33

2-3-2.    تفاوت دانش فنی و حق اختراع……….    34

2-3-3.    تفاوت دانش فنی و کمک فنی..............    35

2-3-4.    تعریف دانش فنی..................................    36

2-3-5.    ابعاد دانش فنی………………………….    37

2-4.    ارزشگذاری دانش فنی    41

2-4-1.    مزایای ارزشگذاری دانش فنی………….    41

2-4-2.    رویکردهای ارزشگذاری.......................    42

2-4-3.    تفاوت مفاهیم ارزشگذاری و سنجش.........    45

2-4-4.    عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی در ادبیات موضوع    46

2-4-5.    عوامل موثر ارزشگذاری دانشفنی در این تحقیق    49

فصل 3: روششناسی تحقیق    51

3-1.    مقدمه    52

3-2.    روش تحقیق    53

3-2-1.    انواع تحقیق……………………………..    54

3-3.    جامعه آماری    56

3-4.    حجم نمونه و روش اندازه گیری    56

3-4-1.    انواع روشهای نمونه گیری....................    56

3-4-2.    روش نمونه گیری تحقیق......................    58

3-4-3.    تعیین حجم نمونه……………………….    60

3-5.    ابزار جمع آوری اطلاعات    60

3-5-1.    ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش.........    61

3-5-2.    روایی و پایایی ابزار اندازه گیری...............    62

3-6.    روش تجزیه و تحلیل داده ها    63

3-6-1.    الگوریتم اجرایی پژوهش......................    63

فصل 4: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    65

4-1.    مقدمه    66

4-2.    تحلیل داده های جمعیت شناختی    68

4-2-1.    توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات    68

4-2-2.    توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه شغلی    69

4-2-3.    توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه    70

4-3.    تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی    71

4-4.    گروهبندی متغیرهای پژوهش    74

4-4-1.  &

👇محصولات تصادفی👇

استمنای حلال چیست؟و چه شرایطی دارد تناسب جنسی در زناشویی مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین نظریه ها و دیدگاه های تعلیم و تربیت (فصل دوم) طرح توجیهی تولید جوراب های صادراتی تحقیق کامل مرمت و معماری